Takster fra 1. juli 2017 til 30. september 2017
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Passeringer i Oslo, uten avtalekr 35,00kr 105,00
Passeringer i Oslo, med avtale (10 %)kr 31,50kr 94,50
Passeringer i Bærum, uten avtalekr 17,50kr 52,50
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)kr 15,75kr 47,25
Takster fra 1. februar 2017 til 30.juni 2017
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Passeringer i Oslo, uten avtalekr 34kr 102
Passeringer i Oslo, med avtale (10 % rabatt)kr 30,60kr 91,80
Passeringer i Bærum, uten avtalekr 17kr 51
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)kr 15,30kr 45,90

 

Takster fra 1. august 2016 til 31. januar 2017
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Passeringer i Oslo, uten avtalekr 33,00kr 99,00
Passeringer i Oslo, med avtale ( 10 % rabatt)kr 29,70kr 89,10
Passeringer i Bærum, uten avtalekr 16,50kr 49,50
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)kr 14,85kr 44,55

 

Tasker fra 27.april 2015 til 31. juli 2016
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Passeringer i Oslo, uten avtalekr 32,00kr 96,00
Passeringer i Oslo, med avtale (10 % rabatt)kr 28,80kr 86,40
Passeringer i Bærum, uten avtalekr 16,00kr 48,00
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)kr 14,40kr 43,20