Inn­sikt

Dame på benk leser med Munch-museets fasade i bakgrunnen

Hva går bompengene til?

Bruk av bompenger for å finansiere vegutbygging har lang tradisjon i Norge. I Oslo og Viken brukes bompengene til finansiering av utbygging av vei og kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3.

Gravid dame leier datter. En bil kjører rolig forbi og fanges opp av en av Fjellinjens bomstasjoner.

Dette skjer når du kjører igjennom bomstasjonen

Hver dag registrerer Fjellinjen mer enn en million passeringer i våre 83 bomstasjoner. Dette skjer når du passerer en bomstasjon.

Mann løper med mobil i hånda. Sol og skyskrapere i bakgrunnen.

Slik finansierer Fjellinjen utbygging av vei og kollektiv

Fjellinjen driver ikke bare med innkreving av bompenger. Selskapet finansierer også fremtidens trafikkløsninger i osloområdet.

Smilende dame med hund går forbi en buss

Derfor er korrekt fakturering viktig for Fjellinjen

Korrekt registrering av alle bompasseringer er grunnlaget for selskapets inntekter og samfunnets tillitt til Fjellinjen.