Hopp til hovedinnholdet

Inn­sikt

Heatmap 2023

Trafikkbildet 2023

I 2023 ble det registrert 386 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner. Her kan du se hvordan trafikken fordelte seg i bomringene og per bomstasjon i et heatmap over Stor-Oslo.

Covid nett

Varige endringer i trafikkbildet etter COVID-19

12 .februar 2022 ble alle smitteverntiltak opphevet. Trafikken er likevel ikke blitt den samme som den var før korona.

Heatmap over hvor det er mest trafikk i Stor-Oslo

Trafikkbildet 2022

I 2022 ble det registrert 391 millioner passeringer i Fjellinjens 83 bomstasjoner. Her kan du se hvordan trafikken fordelte seg i bomringene og per bomstasjon i et heatmap over Stor-Oslo.

Dame på benk leser med Munch-museets fasade i bakgrunnen

Hva går bompengene til?

Bruk av bompenger for å finansiere vegutbygging har lang tradisjon i Norge. I Oslo og Viken brukes bompengene til finansiering av utbygging av vei og kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3.

Gravid dame leier datter. En bil kjører rolig forbi og fanges opp av en av Fjellinjens bomstasjoner.

Dette skjer når du kjører igjennom bomstasjonen

Hver dag registrerer Fjellinjen mer enn en million passeringer i våre 83 bomstasjoner. Dette skjer når du passerer en bomstasjon.

Mann løper med mobil i hånda. Sol og skyskrapere i bakgrunnen.

Slik finansierer Fjellinjen utbygging av vei og kollektiv

Fjellinjen driver ikke bare med innkreving av bompenger. Selskapet finansierer også fremtidens trafikkløsninger i osloområdet.

Smilende dame med hund går forbi en buss

Derfor er korrekt fakturering viktig for Fjellinjen

Korrekt registrering av alle bompasseringer er grunnlaget for selskapets inntekter og samfunnets tillitt til Fjellinjen.