Sty­ren­de avta­ler

Byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3 er en overordnet plan for finansiering av infrastrukturtiltak og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.