Bom­penge­sys­te­met i Stor-Oslo

Bompengesystemet i Oslo og Viken er sammensatt. Bilistene som passerer i «bommen» finansierer et bedre kollektivtilbud til innbyggerne. Slik henger det hele sammen.

Eier Fjellinjen. Rekvirerer bompenger. Bompengeavtale Styringsgruppe, samferdselsbyråden og fylkesråd samferdsel. Lokalpolitiske vedtak sendes til SD for proposisjonsarbeid. Sekretariatet er ansatti Statens vegvesen. Oslopakke 3-prosjekter kommer innbyggerne til gode. Iverksetter politiske vedtak. Utbetaler penger til prosjekter i Oslopakke 3. Bompenger innbetales. Gjør lokale vedtak om prosjekter, bomstasjoner og takster. Innbyggere Fjellinjen fakturerer utstederselskap for bilister med AutoPASS-avtale, og fakturerer bilister uten avtale. Obligasjonslån notert på Oslo Børs sikrer stabil finansiering. Fatter takstvedtak. Underliggende etat i Samferdselsdepartementet med oppgave for oppfølging av bompengeselskapene. Oslopakke 3/ Byvekstsamarbeidet Samferdselsdepartementet Veidirektøren leder Oslopakke 3. Driftes av felles sekretariat.Porteføljestyring, mål- og resultatstyring, sekretariat og politisk forhandlingsutvalg. Utarbeider forslag lovproposisjoner til stortingsbehandling og forslag til statsbudsjettet. Stortinget vedtar statsbudsjett som omfatter årlige bompengebidrag. Oslopakke 3-prosjekter: Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen, nye trikker og gang- og sykkelveier.

Byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3 er det overordnede planverket for finansiering av infrastrukturtiltak og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Under kan du lese mer om de ulike avtalene, og laste ned alle avtaler for Oslopakke 3 og Byvekstavtalen.

Mann løper med mobil i hånda. Sol og skyskrapere i bakgrunnen.

Slik finansierer Fjellinjen utbygging av vei og kollektiv

Fjellinjen driver ikke bare med innkreving av bompenger. Selskapet finansierer også fremtidens trafikkløsninger i osloområdet.