Ledel­sen og sty­ret


Ledelsen

Bilde av Janne Oddaker

Janne Oddaker

Administrerende direktør

Janne.oddaker@fjellinjen.no

Tlf 993 75 959

Bilde av Magne Liestøl Larsen

Magne Liestøl Larsen

Direktør økonomi og finans

magne.larsen@fjellinjen.no

Tlf 415 70 331

Bilde av Katrine A. Furulund

Katrine A. Furulund

Juridisk direktør

katrine.furulund@fjellinjen.no

Tlf 908 27 012

Bilde av Jan Linnerud

Jan Linnerud

Direktør for systemforvaltning

Jan.linnerud@fjellinjen.no

Tlf 928 38 163


Styret

Bilde av Cato Hellesjø

Cato Hellesjø

Styreleder

Oslo

bilde av Tim Holmvik

Tim Holmvik

Nestleder

Viken

Bilde av May-Lill Ibsen

Mai-Lill Ibsen

Styremedlem

Oslo

Bilde av Camilla Amundsen

Camilla Amundsen

Styremedlem

Oslo

Inger Lise Egeland

Styremedlem

Viken

Bilde av Jon Grøndahl Marthinsen

Jon Grøndahl Marthinsen

Ansattvalgt styremedlem