Fri­tak for deg som har HC-kort

For å få innvilget fritak må HC-kortet være gyldig i minimum to år. Det kreves også at innehaver av HC-kortet har gyldig AutoPASS-avtale i sitt navn.

Slik søker du:

Fyll inn søknadsskjema nedenfor. Husk å fylle inn alle felter og legg ved alle nødvendige vedlegg. Vi kan ikke innvilge fritak før all nødvendig informasjon og dokumentasjon er sendt inn. Saksbehandlingstiden er normalt ca 1 uke fra søknaden er komplett.

Man trenger kun å søke om fritak hos ett bompengeselskap.

Disse vedleggene må lastes opp i søknaden:

  • HC-kort: Bilde/kopi av forsiden og baksiden av HC-kortet.
  • Dokumentasjon på at AutoPASS-avtalen står i samme navn som søker/innehaver av kortet. Dette kan dokumenteres ved:

Fritaket ditt faller bort hvis:

  • Du sier opp AutoPASS-avtalen din.
  • AutoPASS-avtalen din er sperret eller at brikken ikke er aktiv.

Du må søke på nytt hvis:

  • Du bytterAutoPASS-brikke.
  • Når gyldigheten på HC-kortet ditt utløper.

Hvor gjelder fritaket?

Fritaket for forflytningshemmede gjelder kun i bomringer rundt byområder, se fullstendig oversikt på autopass.no.

Spørsmål om fritak:

Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt i denne artikkelen, kan du sende en e-post til fritak@fjellinjen.no.

Du kan også sende brev til oss. Vår postadresse er:

Fjellinjen

Postboks 459 Sentrum

0105 Oslo

Trenger du å snakke med en saksbehandler om fritak kan du sende en mail til fritak@fjellinjen.no, så kontakter vi deg.

Om du ønsker et fysisk møte med oss, må dette avtales på forhånd.

For søknad om fritak må skjemaet nedenfor benyttes.

Feltet Navn må fylles ut
Feltet Adresse må fylles ut
Feltet Postnummer må fylles ut
Feltet Sted må fylles ut
Feltet Telefon må fylles ut
Feltet E-post må fylles ut
Feltet Fødselsdato må fylles ut
Feltet Reg.nr. må fylles ut
Feltet Brikkenummer må fylles ut
Feltet Jeg bekrefter herved at detaljene over er korrekte. må velges
Feltet Last opp kopi av HC-kort (Forside) må fylles ut
Feltet Last opp kopi av HC-kort (Bakside) må fylles ut
Feltet Last opp dokumentasjon på autopassavtale må fylles ut
Feltet Last opp eventuelt andre vedlegg må fylles ut
Feltet Evtentuelle kommentarer. Er søknaden i forbindelse med brikkebytte, vennligst oppgi gammelt brikkenummer her. må fylles ut

Huskeliste før innsendelse av skjema:

Har du husket å legge ved både forsiden og baksiden av HC-kortet OG dokumentasjon på AutoPASS-avtale?

Ofte stilte spørsmål