Hopp til hovedinnholdet

Job­be hos oss?

Oslo og omegn er i endring. Det er også måten vi ferdes på. Fjellinjen finansierer fremtidens trafikkløsninger og er et av Norges 250 største selskaper, målt i omsetning.

Du kan også bli bedre kjent med oss på Finn.no og Linkedin.

Bilde av to kvinner som snakker sammen
Som arbeidsplass tilbyr Fjellinjen en givende og utfordrende helhet som ivaretar deg både som fagperson og kollega. Her vil du jobbe i et fleksibelt miljø hvor du har stor påvirkning i egen arbeidshverdag og initiativer blir høyt verdsatt. I Fjellinjen opplever du å bli sett, hørt og satset på.

I mer enn 30 år har Fjellinjen bidratt til bedre fremkommelighet for alle trafikanter, nye byområder og et styrket kollektivtilbud.

Det er på grunn av bompenger at Rådhusplassen er bilfri, Bjørvika er blitt en ny og spennende bydel og at Stor-Oslo har Norges beste kollektivtilbud. Fjellinjen har ansvaret for innkreving, finansiering og låneopptak av kollektiv- og samferdselsprosjektene i Stor-Oslo.

Det er et teknologisk og viktig samfunnsoppdrag som forvaltes av omtrent 30 dedikerte ansatte. I Fjellinjen jobber blant annet teknologer, økonomier, ingeniører, jurister og saksbehandlere.

Som arbeidsplass tilbyr Fjellinjen en givende og utfordrende helhet som ivaretar deg både som fagperson og kollega. Her vil du jobbe i et fleksibelt miljø hvor du har stor påvirkning i egen arbeidshverdag og initiativer blir høyt verdsatt. I Fjellinjen skal du oppleve å bli sett, hørt og satset på.

Les også: Derfor er Fjellinjen en teknologidrevet organisasjon

Gode grunner til å velge Fjellinjen som din neste arbeidsplass

  • En utfordrende jobb i et selskap med høy kompetanse som bidrar til finansiering av det grønne skiftet.
  • Et sterkt fagmiljø som oppfordrer til utvikling, spesialisering og sertifisering. Her er det gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
  • Et inkluderende arbeidsmiljø med kultur for samarbeid på tvers av fagområder.
  • Store muligheter for påvirkning av egen arbeidshverdag hvor initiativ blir høyt verdsatt.
  • Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor.
  • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsordning.
  • Gunstig kantineordning.

98 prosent av Fjellinjens inntekter bidrar til bedre, grønnere og mer effektive trafikkløsninger i hovedstaden og områdene rundt. Fjellinjens analyser og vårt store datagrunnlag utgjør en sentral brikke i planleggingen av disse prosjektene.

I Fjellinjen er vi profesjonelle, sikrer leveranser med god kvalitet og er kostnadseffektive i alt vi gjør. Vår drivkraft til alltid å levere bedre gjør at vi går foran og skaper fremtiden.

Les også: Slik jobber Fjellinjen med anskaffelser og kontrakter

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Hovedoppgaven er å bidra til å finansiere Oslopakke 3. Oslopakke 3 er en samordnet plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.


Bli bedre kjent med Fjellinjen som arbeidsgiver