Hopp til hovedinnholdet

Etikk

Etikk i Fjellinjen

Hvert år betaler bilister som kjører i Osloregionen over 3,5 milliarder i bompenger. Fjellinjen er betrodd oppgaven med å kreve inn disse bompengene. Det er et stort ansvar som gjør at det stilles høye krav og forventninger til alle ansatte. Etiske retningslinjer for våre ansatte finner du her.

Varsling til Fjellinjen

Bilister, innbyggere, leverandører, ansatte, og andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom Fjellinjens varslingskanal.

Åpenhetsloven

Fjellinjen arbeider aktivt for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin egen virksomhet, og i leverandørkjeden.

Last ned: Her finner du Fjellinjens redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger.

For spørsmål eller andre henvendelser om Fjellinjens arbeid med Åpenhetsloven, ta kontakt på e-post: postlevering@fjellinjen.no