Hopp til hovedinnholdet

His­to­ris­ke taks­ter

Her har du en oversikt over tidligere priser på våre bomstasjoner rundt Oslo.

Takster fra 1. mars 2023 til 31. desember 2023

Takstgruppe 1: Liten bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg

Pris
Utenom rushtid
Bensin/ladbar hybrid
29 kr
Diesel
33 kr
Elbil
14 kr
Hydrogen*
14 kr
Rushtid
Bensin/ladbar hybrid
35 kr
Diesel
38 kr
Elbil
17 kr
Hydrogen*
17 kr

*Hydrogenkjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale hadde fritak fra betaling i Fjellinjens bomstasjoner.

Takstgruppe 2: Stor bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg

Pris
Utenom rushtid
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
Rushtid
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr

Takster fra 1. september 2022 til 28. februar 2023

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Fra 1. september 2022 ble det lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det vil kun være innkreving i bomstasjoner i retning inn mot Oslo, og i Oslo.


Lik pris i alle bomstasjoner
Pris
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
32 kr
Elbil
14 kr
Rushtid
Bensin/ladbar hybrid
34 kr
Diesel
37 kr
Elbil
17 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Lik pris i alle bomstasjoner
Pris
Utenrom rush
Euro 5 og eldre
88 kr
Euro 6
49 kr
Nullutslipp og gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
104 kr
Euro 6
66 kr
Nullutslipp og gass
0 kr

Takster fra 1. oktober 2021 til 31. august 2022

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Indre ring
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
18 kr
Diesel
20 kr
Elbil
5 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
22 kr
Diesel
24 kr
Elbil
9 kr
Osloringen
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
22 kr
Diesel
26 kr
Elbil
6 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
31 kr
Elbil
11 kr
Bygrensen
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
22 kr
Diesel
26 kr
Elbil
6 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
31 kr
Elbil
11

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Indre ring
Toveis betaling
Utenom rush
Euro V og eldre
88 kr
Euro VI
49 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
104 kr
Euro VI
66 kr
Nullutslipp
0 kr
Osloringen
Toveis betaling
Utenom rush
Euro V og eldre
88 kr
Euro VI
49 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
104 kr
Euro VI
66 kr
Nullutslipp
0 kr
Bygrensen
Betaling inn mot Oslo
Utenom rush
Euro V
88 kr
Euro VI
49 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V
104 kr
Euro VI
66 kr
Nullutslipp
0 kr

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Hydrogenbiler i begge takstgrupper er fortsatt fritatt for betaling i våre bomstasjoner.

Takster fra 1. januar 2021 til 30.9.2021

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Indre ring
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
18 kr
Diesel
20 kr
Elbil
8 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
22 kr
Diesel
24 kr
Elbil
10 kr
Osloringen
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
22 kr
Diesel
26 kr
Elbil
10 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
31 kr
Elbil
14 kr
Bygrensen
Betaling inn mot Oslo
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
22 kr
Diesel
26 kr
Elbil
10 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
31 kr
Elbil
14 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Indre ring
Toveis betaling
Utenom rush
Euro V og eldre
88 kr
Euro VI
54 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
104 kr
Euro VI
71 kr
Nullutslipp
0 kr
Osloringen
Toveis betaling
Utenom rush
Euro V og eldre
88 kr
Euro VI
54 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
104 kr
Euro VI
71 kr
Nullutslipp
0 kr
Bygrensen
Betaling inn mot Oslo
Utenom rush
Euro V og eldre
88 kr
Euro VI
54 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
104 kr
Euro VI
71 kr
Nullutslipp
0 kr

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Hydrogenbiler i begge takstgrupper er fortsatt fritatt for betaling i våre bomstasjoner.

Takster fra 1. juni 2019 til 31.12.2020

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale.

Indre ring
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
17 kr
Diesel
19 kr
Elbil
4 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
21 kr
Diesel
23 kr
Elbil
8 kr
Osloringen
Toveis betaling
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
21 kr
Diesel
25 kr
Elbil
5 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
31 kr
Elbil
10 kr
Bygrensen
Betaling inn mot Oslo
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
21 kr
Diesel
25 kr
Elbil
5 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
28 kr
Diesel
31 kr
Elbil
10 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Indre ring
Toveis betaling
Utenom rush
Euro V og eldre
86 kr
Euro VI
53 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
101 kr
Euro VI
69 kr
Nullutslipp
0 kr
Osloringen
Toveis betaling
Utenom rush
Euro V og eldre
86 kr
Euro VI
53 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
101 kr
Euro VI
69 kr
Nullutslipp
0 kr
Bygrensen
Betaling inn mot Oslo
Utenom rush
Euro V og eldre
86 kr
Euro VI
53 kr
Nullutslipp
0 kr
I rushtiden
Euro V og eldre
101 kr
Euro VI
69 kr
Nullutslipp
0 kr

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Hydrogenbiler i begge takstgrupper er fortsatt fritatt for betaling i våre bomstasjoner.

Takster fra 1. juli 2018 til 31. mai 2019

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Priser i Oslo fra 1. juli 2018 til 31. mai 2019
Bomstasjonene i Oslo
Passering utenom rush
Bensin/Ladbar hybrid
45 kr
Diesel
50 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Bensin/Ladbar hybrid
40,50 kr
Diesel
45 kr
El- og hydrogen
0 kr
Passering i rush
Bensin/Ladbar hybrid
55 kr
Diesel
60 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Bensin/Ladbar hybrid
49,50 kr
Diesel
54 kr
El- og hydrogen
0 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Priser i Oslo fra 1. juli 2018 til 31. mai 2019
Bomstasjonene i Oslo
Passering utenom rush
Euro VI
104 kr
Euro V og eldre
166 kr
El og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Euro VI
93,60 kr
Euro V og eldre
149,40 kr
El og hydrogen
0 kr
Passering i rush
Euro VI
135 kr
Euro V og eldre
198 kr
El og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Euro VI
121,50 kr
Euro V og eldre
178,20 kr
El og hydrogen
0 kr

Priser i Bærum fra 1. oktober 2017 til 31. mai 2019

Priser i Bærum
Bomstasjonene i Bærum
Hele døgnet
Takstgruppe 1
18 kr
Takstgruppe 2
54 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
16,20 kr
Takstgruppe 2
48,60 kr
El- og hydrogen
0 kr

Takster fra 1. oktober 2017 til 30. juni 2018

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Takster fra 1. oktober 2017 til 30. juni 2018
Bomstasjonene i Oslo
Passeringer utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
44 kr
Diesel
49 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Bensin/ladbar hybrid
39,60 kr
Diesel
44,10 kr
El- og hydrogen
0 kr
Passeringer i rush
Bensin/ladbar hybrid
54 kr
Diesel
59 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Bensin/ladbar hybrid
48,60 kr
Diesel
53,10 kr
El- og hydrogen
0 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Takster fra 1. oktober 2017 til 30. juni 2018
Bomstasjonene i Oslo
Passeringer utenom rush
Euro VI
102 kr
Euro V og eldre
163 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Euro VI
91,80 kr
Euro V og eldre
146,70 kr
El- og hydrogen
0 kr
Passeringer i rush
Euro VI
132 kr
Euro V og eldre
193 kr
El- og hydrogen
0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)
Euro VI
118,80 kr
Euro V og eldre
173,70 kr
El- og hydrogen
0 kr
Takster fra 1. juli 2017 til 30. september 2017
Passeringer i Oslo, uten avtale
Takstgruppe 1
35 kr
Takstgruppe 2
105 kr
Passeringer i Oslo, med avtale (10 %)
Takstgruppe 1
31,50 kr
Takstgruppe 2
94,50 kr
Passeringer i Bærum, uten avtale
Takstgruppe 1
17,50 kr
Takstgruppe 2
52,50 kr
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
15,75 kr
Takstgruppe 2
47,25 kr
Takster fra 1. februar 2017 til 30. juni 2017
Passeringer i Oslo, uten avtale
Takstgruppe 1
34 kr
Takstgruppe 2
102 kr
Passeringer i Oslo, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
30,60 kr
Takstgruppe 2
91,80 kr
Passeringer i Bærum, uten avtale
Takstgruppe 1
17 kr
Takstgruppe 2
51 kr
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
15,30 kr
Takstgruppe 2
45,90 kr
Takster fra 1. august 2016 til 31. januar 2017
Passeringer i Oslo, uten avtale
Takstgruppe 1
33 kr
Takstgruppe 2
99 kr
Passeringer i Oslo, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
29,70 kr
Takstgruppe 2
89,10 kr
Passeringer i Bærum, uten avtale
Takstgruppe 1
16,50 kr
Takstgruppe 2
49,50 kr
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
14,85 kr
Takstgruppe 2
44,55 kr
Takster fra 27. april 2015 til 31. juli 2016
Passeringer i Oslo, uten avtale
Takstgruppe 1
32 kr
Takstgruppe 2
96 kr
Passeringer i Oslo, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
28,80 kr
Takstgruppe 2
86,40 kr
Passeringer i Bærum, uten avtale
Takstgruppe 1
16 kr
Takstgruppe 2
48 kr
Passeringer i Bærum, med avtale (10 % rabatt)
Takstgruppe 1
14,40 kr
Takstgruppe 2
43,20 kr