Hopp til hovedinnholdet

Finan­si­ell infor­ma­sjon

Fjellinjen er Norges største bompengeselskap målt i inntekter og trafikk. Selskapet håndterer et stort volum med transaksjoner og krever inn bompenger som tilgjengeliggjøres for Oslopakke 3.

tegning av prosessen av hvordan fjellinjen jobber med finansiering fra innkreving fra bilister
Fjellinjen finansierer fremtidens mobilitetsløsninger i Oslo og Viken. Slik finansierer Fjellinjen utbygging av vei og kollektiv.

Fjellinjen er et aksjeselskap eid av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %).

Hver bompassering er i praksis en finansiell transaksjon. I snitt registreres det mer enn 32 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner hver måned.

Selskapets årlige inntekter er cirka 4 milliarder kroner. Det gjør Fjellinjen til et av Norges 250 største selskaper målt i omsetning.

Bompengemidlene blir tilgjengeliggjort for Oslopakke 3. Det er den overordnede planen for finansiering, utbygging og drift innen kollektivtransport og gang- og sykkelveier i Stor-Oslo.

Fjellinjen sikrer stabil finansiering av prosjektene i Oslopakke 3 gjennom utstedelse av børsnoterte sertifikat- og obligasjonslån. Delfinansieringen gjøres dersom behovet for bompengemidler oppstår før inntektene er krevd inn. Lånene er notert på Nordic ABM/Oslo Børs.

Stortinget har vedtatt at Fjellinjen har en innkrevingsrett og en finansieringsplikt. Det innebærer at Fjellinjen har rett til å kreve inn bompenger i osloområdet, og har plikt til å finansiere vedtatte prosjekter i Oslopakke 3.

På denne siden finner du Fjellinjens børsmeldinger, årsrapporter, delårsrapporter, styrende avtaler, kredittrating og grønt rammeverk.

Slik jobber Fjellinjen med finansiering:

  • Selskapet håndterer over en million daglige transaksjoner. For Fjellinjen er det kritisk viktig at alle transaksjoner registreres, prises korrekt, faktureres og betales.
  • Fjellinjen benytter sertifikat- og obligasjonsmarkedet ved mellomfinansiering av prosjekt. Det gjør at kontantstrømmen inn til Oslopakke 3 kan tilpasses behovet og fremdriften i prosjektene.
  • Publiserer informasjon og rapporter i henhold til kravene som stilles til et selskap med børsnoterte lån.
  • Høye krav til oppetid, overvåkning av verdikjeden og korrekt identifikasjon og prising av passeringer: Det er store potensielle tap knyttet til feil og nedetid.
  • Fjellinjen utbetaler store beløp i enkelttransaksjoner til store prosjekter i Oslopakke 3. Det krever stor grad av sikkerhet, svindelforebyggende tiltak og oppfølgning.
  • Fjellinjen er omfattende myndighetsregulert. Fjellinjen er regulert gjennom bransjereguleringer, børsregulativ, regler for offentlig eide selskaper og føringer fra Samferdselsdepartementet.

Finansielle kontaktpersoner

Bilde av Magne Liestøl Larsen

Magne Liestøl Larsen

Direktør økonomi og finans

magne.larsen@fjellinjen.no

Tlf +47 415 70 331

Bilde av Stian Strøm Arnesen

Stian Strøm Arnesen

Finans- og analyseansvarlig

stian.arnesen@fjellinjen.no

Tlf 951 13 895

portrett Arne-Petter Lorentzen kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen

Arne-Petter Lorentzen

Kommunikasjonssjef

arne-petter.lorentzen@fjellinjen.no

Tlf +47 959 67 391