Finan­si­ell infor­ma­sjon

Fjellinjen håndterer et stort volum med transaksjoner, krever inn bompenger fra AutoPASS-utstedere og enkeltkunder. Bompengemidlene tilgjengeliggjøres til prosjekter i Oslopakke 3.

For å sikre stabil finansiering delfinansieres prosjektene i Oslopakke 3 gjennom utstedelse av børsnoterte sertifikat- og obligasjonslån. Disse er fritt omsettelige og er notert på Nordic ABM gjennom Oslo Børs.

Fjellinjen er et aksjeselskap eid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %).

På denne siden finner du Fjellinjens børsmeldinger, årsrapporter, kredittrating og grønt rammeverk.


Finansielle kontaktpersoner

Bilde av Magne Liestøl Larsen

Magne Liestøl Larsen

Direktør økonomi og finans

magne.larsen@fjellinjen.no

Tlf 415 70 331

Bilde av Stian Strøm Arnesen

Stian Strøm Arnesen

Finans- og analyseansvarlig

stian.arnesen@fjellinjen.no

Tlf 951 13 895

portrett Arne-Petter Lorentzen kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen

Arne-Petter Lorentzen

Kommunikasjonsrådgiver

arne-petter.lorentzen@fjellinjen.no

Tlf 959 67 391