Hopp til hovedinnholdet

Fri­tak for buss i rute

Buss i rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle bussruten. For å søke om fritak må kjøretøyet ha en gyldig AutoPASS-avtale og ruteløyve.

For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet. Fjellinjen kan bare innvilge fritak for Fjellinjens bomstasjoner. Kjører bussen gjennom flere bomanlegg må det søkes om fritak hos bompengeselskapene som drifter disse bomanleggene.

Du kan søke fritak ved å fylle ut dette skjemaet og legge ved kopi av gyldig ruteløyve etter yrkestransportforskriften §2b på strekningen det søkes fritak for.

Dersom bussen kjører konsesjonert rute i oppdrag for et administrasjonsselskap, gjelder unntak fra kravet om eget ruteløyve. I slike tilfeller skal administrasjonsselskapet søke fritak, og det skal vedlegges dokumentasjon for løyvefritak etter yrkestransportloven §6(3) fra fylkeskommunen for den strekningen bussene skal kjøre.

Ved brikkebytte vil ikke fritaket følge med. Det må da sendes ny søknad.

Feltet Firmanavn må fylles ut
Feltet Org.nr må fylles ut
Feltet Adresse må fylles ut
Feltet Postnummer må fylles ut
Feltet Sted må fylles ut
Feltet Telefon må fylles ut
Feltet E-post må fylles ut
Feltet Reg.nr. må fylles ut
Feltet Brikkenummer må fylles ut
Feltet Jeg bekrefter herved at detaljene over er korrekte. må velges
Feltet Last opp vedlegg må fylles ut