Hopp til hovedinnholdet

Taks­ter og bom­sta­sjo­ner

Fjellinjen har 83 bomstasjoner i Stor-Oslo fordelt på tre bomringer. Her får du oversikt over våre bomstasjoner og takster.

Takstene gjelder fra 1. januar 2024.

Velg ring:

Takstgruppe 1: Liten bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
33 kr
Diesel
37 kr
Elbil
16 kr
El-varebil (N1)
0 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
39 kr
Diesel
42 kr
Elbil
19 kr
El-varebil (N1)
0 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Bensin/Ladbar hybrid
26,40 kr
Diesel
29,60 kr
Elbil
12,80 kr
Elvarebil (N1)
0 kr
I rushtiden
Bensin/Ladbar hybrid
31,20 kr
Diesel
33,60 kr
Elbil
15,20 kr
Elvarebil (N1)
0 kr

Når gjelder rushtid-takster?

  • Passering i rushtid registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.
  • Rushtidstillegg kreves ikke inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Takstgruppe 2: Stor bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
113 kr
Euro 6
62 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
150 kr
Euro 6
91 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
113 kr
Euro 6
62 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
150 kr
Euro 6
91 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr

Ytterligere informasjon om takstene

Fjellinjens 83 bomstasjoner er fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. Det er lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det er kun innkreving i bomstasjoner i retning inn mot Oslo, og i Oslo.

  • Alle bilister er omfattet av timesregel. Man betaler kun for en bompassering i timen i Indre Ring og Osloringen, og en bompassering i Bygrensen.
  • Indre ring og Osloringen har toveis betaling. Bygrensen har enveis betaling (inn til Oslo).
  • Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.
  • Fra 1. september 2023 var det ikke lengre et krav om AutoPASS-avtale og brikke for å få fordelene av timesregel i Fjellinjens bomstasjoner. Les mer her.

Alle forsøk på å unndra seg passeringsavgift, ved for eksempel forfalskede skilter eller lignende, vil bli politianmeldt.

Smilende dame med hund går forbi en buss

Alt om AutoPASS

Fjellinjen verken tilbyr, eller har ansvar for AutoPASS-brikker. Her får du svaret på hvilke selskaper du kan tegne AutoPASS-avtale med, fordelene med brikke, og forskjellen på Fjellinjen og AutoPASS-utstederne.

Hvorfor står bomstasjonene der de står?

  • Hovedårsaken til bomstasjonenes plassering er at de tre bomringene skal være tette, det vil si at det ikke skal finnes gater/veier som krysser bomringen uten bomstasjon. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene er tilpasset dagens bebyggelse og adkomster, så langt det er mulig.
  • Plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune (sak 353/2017 eInnsyn - Politisk sak), Akershus fylke, Bærum kommune, Nittedal kommune, Ski kommune, Lørenskog kommune og Oppegård kommune. Stortinget gjorde vedtak 29.05.2018 (Prop. 69 S (2017–2018) (Regjeringen.no)
  • Her kan du lese mer om bakgrunnen for plasseringen av hver enkelt bomstasjon (PDF).

Kilde: Statens vegvesen