Taks­ter og bom­sta­sjo­ner

Fjellinjen har 83 bomstasjoner i Stor-Oslo fordelt på tre bomringer. Her får du oversikt over bomstasjonene, takster og fordelene med AutoPASS-avtale. Takstene gjelder fra 1. mars 2023.

Velg ring:

Takstgruppe 1: Liten bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
29 kr
Diesel
33 kr
Elbil
14 kr
Hydrogen
14 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
35 kr
Diesel
38 kr
Elbil
17 kr
Hydrogen
17 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Bensin/Ladbar hybrid
23,20 kr
Diesel
26,40 kr
Elbil
11,20 kr
Hydrogen
0 kr
I rushtiden
Bensin/Ladbar hybrid
28 kr
Diesel
30,40 kr
Elbil
13,60 kr
Hydrogen
0 kr

Takstgruppe 2: Stor bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr

Fakta om Fjellinjens bomstasjoner

Fjellinjens 83 bomstasjoner er fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. Det er lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det er kun innkreving i bomstasjoner i retning inn mot Oslo, og i Oslo.

  • Alle bilister er omfattet av timesregel. Man betaler kun for en bompassering i timen i Indre Ring og Osloringen, og en bompassering i Bygrensen.
  • Indre ring og Osloringen har toveis betaling. Bygrensen har enveis betaling (inn til Oslo).
  • Passering i rushtid registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.
  • Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.
  • Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.
  • Det er etter regelverket et krav om søknad og gyldig AutoPASS-avtale for at elvarebiler skal få fritak fra bompenger. Per i dag trenger du ikke å søke om dette fritaket, men vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg. Les mer om dette her.
  • Fra 1. september 2023 var det ikke lengre et krav om AutoPASS-avtale og brikke for å få fordelene av timesregel i Fjellinjens bomstasjoner. Les mer her.

Alle forsøk på å unndra seg passeringsavgift, ved for eksempel forfalskede skilter eller lignende, vil bli politianmeldt.

Hvorfor står bomstasjonene der de står?

  • Hovedårsaken til bomstasjonenes plassering er at de tre bomringene skal være tette, det vil si at det ikke skal finnes gater/veier som krysser bomringen uten bomstasjon. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene er tilpasset dagens bebyggelse og adkomster, så langt det er mulig.
  • Plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune (sak 353/2017 eInnsyn - Politisk sak), Akershus fylke, Bærum kommune, Nittedal kommune, Ski kommune, Lørenskog kommune og Oppegård kommune. Stortinget gjorde vedtak 29.05.2018 (Prop. 69 S (2017–2018) (Regjeringen.no)
  • Her kan du lese mer om bakgrunnen for plasseringen av hver enkelt bomstasjon (PDF).

Kilde: Statens vegvesen