Taks­ter og bom­sta­sjo­ner

Fjellinjen har 83 bomstasjoner i Stor-Oslo fordelt på tre bomringer. Her får du oversikt over bomstasjonene, takster og fordelene med AutoPASS-avtale. Takstene gjelder fra 1. mars 2023.

Velg ring:

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
29 kr
Diesel
33 kr
Elbil
14 kr
Hydrogen
14 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
35 kr
Diesel
38 kr
Elbil
17 kr
Hydrogen
17 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Bensin/Ladbar hybrid
23,20 kr
Diesel
26,40 kr
Elbil
11,20 kr
Hydrogen
0 kr
I rushtiden
Bensin/Ladbar hybrid
28 kr
Diesel
30,40 kr
Elbil
13,60 kr
Hydrogen
0 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr

Fjellinjens 83 bomstasjoner er fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. Det er lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det er kun innkreving i bomstasjoner i retning inn mot Oslo, og i Oslo.

  • Alle bilister er omfattet av timesregel. Man betaler kun for en bompassering i timen i Indre Ring og Osloringen, og en bompassering i Bygrensen.
  • Indre ring og Osloringen har toveis betaling. Bygrensen har enveis betaling (inn til Oslo).
  • Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.
  • Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.
  • Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.
  • Det er etter regelverket et krav om søknad og gyldig AutoPASS-avtale for at elvarebiler skal få fritak fra bompenger. Per i dag trenger du ikke å søke om dette fritaket, men vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg. Les mer om dette her.
  • Fra 1. september 2023 blir det ikke lengre krav om AutoPASS-avtale og brikke for å få fordelene av timesregel i Fjellinjens bomstasjoner. Les mer her.

Alle forsøk på å unndra seg passeringsavgift, ved for eksempel forfalskede skilter eller lignende, vil bli politianmeldt.

AutoPASS

  • Med AutoPASS-avtale får kjøretøy i Takstgruppe 1. 20 prosent rabatt på alle passeringer og og fordelen med månedstak
  • Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.
  • Kjøretøy i Takstgruppe 2. får ikke 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtalen vil fortsatt gi fordelene månedstak.
Dame på benk leser med Munch-museets fasade i bakgrunnen

Hva går bompengene til?

Fra finansiering av Festningstunnelen til Fornebubanen. Fjellinjen har tatt inn og forvaltet mer enn 50 milliarder kroner siden 1990. Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo gjennom Oslopakke 3.