Taks­ter og bom­sta­sjo­ner

Fjellinjen har 83 bomstasjoner i Stor-Oslo fordelt på tre bomringer. Her får du oversikt over bomstasjonene, takster og fordelene med AutoPASS-avtale.

Velg ring:

Indre ring

Bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 38 bomstasjoner).

Osloringen

Den opprinnelige bomringen i Oslo – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 22 bomstasjoner).

Bygrensen

Bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike / Bærum – kun betaling for trafikk inn mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner).

Dame på benk leser med Munch-museets fasade i bakgrunnen

Hva går bompengene til?

Fra finansiering av Festningstunnelen til Fornebubanen. Fjellinjen har tatt inn og forvaltet mer enn 50 milliarder kroner siden 1990. Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo gjennom Oslopakke 3.