Hopp til hovedinnholdet

Bom­rin­ge­ne i Stor-Oslo

Fjellinjens 83 bomstasjoner er fordelt på tre bomringer. Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Velg ring:

Indre ring (Lilla prikker på kartet)

Bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 38 bomstasjoner).

Osloringen (Lysegrønne prikker på kartet)

Den opprinnelige bomringen i Oslo – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 22 bomstasjoner).

Bygrensen (Grønne prikker på kartet)

Bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike / Bærum – kun betaling for trafikk inn mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner).

Hvorfor står bomstasjonene der de står?

  • Hovedårsaken til bomstasjonenes plassering er at de tre bomringene skal være tette, det vil si at det ikke skal finnes gater/veier som krysser bomringen uten bomstasjon. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene er tilpasset dagens bebyggelse og adkomster, så langt det er mulig.
  • Plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune (sak 353/2017 eInnsyn - Politisk sak), Akershus fylke, Bærum kommune, Nittedal kommune, Ski kommune, Lørenskog kommune og Oppegård kommune. Stortinget gjorde vedtak 29.05.2018 (Prop. 69 S (2017–2018) (Regjeringen.no)
  • Her kan du lese mer om bakgrunnen for plasseringen av hver enkelt bomstasjon (PDF).

Kilde: Statens vegvesen