Hopp til hovedinnholdet

Om oss

Fra finansiering av Festningstunnelen til Fornebubanen. Fjellinjen har tatt inn og forvaltet mer enn 50 milliarder kroner. Pengene finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo.

Eier Fjellinjen. Rekvirerer bompenger. Bompengeavtale Styringsgruppe, samferdselsbyråden og fylkesråd samferdse l. Lokalpolitiske vedtak sendes til SD for proposisjonsarbeid. Sekretariatet er ansatt i Statens vegvesen. Oslopakke 3-prosjekter kommer innbyggerne til gode. Iverksetter politiske vedtak. Utbetaler penger til prosjekter i Oslopakke 3. Bompenger innbetales. Gjør lokale vedtak om prosjekter, bomstasjoner og takster. Innbyggere Fjellinjen fakturerer utstederselskap for bilister med AutoPASS-avtale, og fakturerer bilister uten avtale. Obligasjonslån notert på Oslo Børs sikrer stabil finansiering. Fatter takstvedtak. Underliggende etat i Samferdselsdepartementet med oppgave for oppfølging av bompengeselskapene. Oslopakke 3/ Byvekstsamarbeidet Samferdselsdepartementet Veidirektøren leder Oslopakke 3. Driftes av felles sekretariat. Porteføljestyring, mål- og resultatstyring, sekretariat og politisk forhandlingsutvalg. Utarbeider forslag lovproposisjoner til stortingsbehandling og forslag til statsbudsjettet. Stortinget vedtar statsbudsjett som omfatter årlige bompengebidrag. Oslopakke 3-prosjekter: Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen, nye trikker og gang- og sykkelveier.

Fjellinjen registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for drift og utvikling av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo.

I 2023 gikk 3,59 milliarder til prosjekter i Oslopakke 3 som omfatter kollektivtransport og vei- og sykkelveier.

Siden starten i 1990 har bompenger bidratt til å gjøre Rådhusplassen i Oslo bilfri og flyttet trafikken i Bjørvika i tunnel under bakken som har skapt en helt ny bydel.

Fjellinjen har finansiert en storstilt kollektivsatsing som omfatter blant annet utbygging av T-baneringen og Lørenbanen. Bompenger har også finansiert nye T-banevogner og trikker, samt flere nye bussterminaler og kollektivknutepunkt i Oslo og Akershus.

I årene som kommer skal midler fra Fjellinjen blant annet bidra til å bygge Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

Fjellinjen AS er et regionalt bompengeselskap, organisert som et aksjeselskap. Selskapet er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent). Hovedoppgaven er å bidra til å finansiere Oslopakke 3. Oslopakke 3 er en samordnet plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Fjellinjens oppgaver som operatørselskap

  • Finansiere selskapets bidrag til Oslopakke 3 som selskapet har ansvar for gjennom låne- opptak og effektive finansieringsløsninger.
  • Kreve inn passeringsinntekt fra AutoPASS-utstedere.
  • Kreve inn bompenger fra bilister som passerer en av Fjellinjens bomstasjoner uten AutoPASS-avtale.
  • Drifte de tekniske løsningene i bomstasjonene.
  • Forvaltning om fritak fra bompenger.
  • Drifte og utvikle riktig utstyr og programvare- løsninger relatert til system for brukerbetaling på vei, herunder løsninger for registrering og indentifikasjon av kjøretøy og transaksjonshåndtering og innfordring.
Smilende dame med hund går forbi en buss

Jobbe hos oss?

Vi trenger alltid flere flinke folk på teamet vårt. Her kan du lese mer om jobbmuligheter i Fjellinjen.

Gravid dame leier datter. En bil kjører rolig forbi og fanges opp av en av Fjellinjens bomstasjoner.

Dette skjer når du kjører igjennom bomstasjonen

Hver dag registrerer Fjellinjen mer enn en million passeringer i våre 83 bomstasjoner. Dette skjer når du passerer en bomstasjon.