Jump to main content

About us

Fjellinjen has collected and managed more than NOK 50 billion in toll charges since 1990. The funds are used to finance new traffic solutions in Greater Oslo.

Eier Fjellinjen. Rekvirerer bompenger. Bompengeavtale Styringsgruppe, samferdselsbyråden og fylkesråd samferdse l. Lokalpolitiske vedtak sendes til SD for proposisjonsarbeid. Sekretariatet er ansatt i Statens vegvesen. Oslopakke 3-prosjekter kommer innbyggerne til gode. Iverksetter politiske vedtak. Utbetaler penger til prosjekter i Oslopakke 3. Bompenger innbetales. Gjør lokale vedtak om prosjekter, bomstasjoner og takster. Innbyggere Fjellinjen fakturerer utstederselskap for bilister med AutoPASS-avtale, og fakturerer bilister uten avtale. Obligasjonslån notert på Oslo Børs sikrer stabil finansiering. Fatter takstvedtak. Underliggende etat i Samferdselsdepartementet med oppgave for oppfølging av bompengeselskapene. Oslopakke 3/ Byvekstsamarbeidet Samferdselsdepartementet Veidirektøren leder Oslopakke 3. Driftes av felles sekretariat. Porteføljestyring, mål- og resultatstyring, sekretariat og politisk forhandlingsutvalg. Utarbeider forslag lovproposisjoner til stortingsbehandling og forslag til statsbudsjettet. Stortinget vedtar statsbudsjett som omfatter årlige bompengebidrag. Oslopakke 3-prosjekter: Fornebubanen, nytt signalsystem for T-banen, nye trikker og gang- og sykkelveier.

Fjellinjen registers around 32 million passages per month and is responsible for the operation and development of equipment and software in 83 toll stations in and around Oslo.

Since its inception in 1990, tolls have contributed to making Rådhusplassen in Oslo car-free and relocating traffic in Bjørvika to a tunnel underground, creating an entirely new district.

Fjellinjen has financed a large-scale public transportation initiative, including the expansion of the metro ring line and Lørenbanen. Toll revenues have also financed new subway cars and trams, as well as several new bus terminals and public transportation hubs in Oslo and Akershus.

In the coming years, funds from Fjellinjen will contribute to the construction of the Fornebu metro line and a new signaling system for the subway.

The company is owned by the Oslo municipality (60 percent) and Akershus county municipality (40 percent). Its main task is to contribute to financing Oslo Package 3, a coordinated plan for road construction, operation, and expansion of public transportation in Oslo and Akershus.

Gravid dame leier datter. En bil kjører rolig forbi og fanges opp av en av Fjellinjens bomstasjoner.

What happens when you pass through a toll station?

Every day, Fjellinjen registers more than a million toll crossings at our 83 toll stations. This is what happens when you pass a toll station.