Hopp til hovedinnholdet
09.08.2023

Times­re­gel: Brikke­krav fjer­nes

bilde av et skilt som viser at du kommer til en bomstasjon.

1. september blir det ikke lengre krav om AutoPASS-avtale og brikke for å få fordelene av timesregel i Fjellinjens bomstasjoner.

Dermed vil alle bilister som passerer i Fjellinjens bomstasjoner kun betale for én bompassering i timen i Indre ring og Osloringen og én bompassering i timen i Bygrensen.

Her kan du se kart over Fjellinjens takster, bomstasjoner og bomringer.

Det betyr at hvis du kjører fra Lillestrøm til Oslo sentrum, betaler du kun for to bompasseringer, selv om du kjører igjennom flere bomstasjoner.

Fjellinjen har beregnet at endringen gjør at bilistene uten AutoPASS-avtale vil omtrent få halvert sin bompengebelastning, men at det vil slå ulikt ut for den enkelte bilist avhengig av kjøremønsteret.

I sum betyr dette at bilister uten AutoPASS-avtale vil betale 35 millioner kroner mindre i bompenger per måned i 2023.

For andre rabatter og fritak er det fortsatt krav til gyldig avtale og brikke. Oversikt over fordeler med AutoPASS-avtale finner du her.