Hopp til hovedinnholdet

Vars­lings­ka­nal

Kunder, leverandører, ansatte, og andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom Fjellinjens varslingskanal.

Hva kan du varsle om?

I denne kanalen kan du varsle om kritikkverdige forhold hos Fjellinjen som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Eksempler er forhold som kan innebære:

  • Fare for liv eller helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle ved å fylle ut varslingsskjemaet i linken nedenfor. Varselet mottas av Fjellinjen. Ditt varsel vil behandles fortrolig og identiteten din gjøres ikke kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken.

I varslingskanalen er det også mulig å varsle anonymt ved å ikke fylle ut kontaktopplysninger, men anonymitet kan gjøre det vanskeligere for oss å undersøke varselet. Vi vil heller ikke kunne svare deg eller gi deg beskjed om sakens utvikling eller avslutning.

Skjemaet skal kun brukes for å varsle kritikkverdige forhold. Spørsmål om faktura og passeringer må sendes til vår kundeservice.

Feltet Beskriv hva varslingen gjelder må fylles ut
Feltet Last opp vedlegg må fylles ut

Oppgi dine kontaktopplysninger om ønskelig:

Feltet Navn må fylles ut
Feltet Telefon må fylles ut
Feltet E-post må fylles ut