Hopp til hovedinnholdet

En tek­no­logi­dre­vet orga­ni­sa­sjon

Fjellinjens administrerende direktør venter et teknologisk kvantesprang som vil by på utfordringer innen personvern og informasjonssikkerhet i årene som kommer.

Illustrasjonsbilde to kvinner og en mann
- Man skal lete lenge for å finne et selskap med så få ansatte som har en inntektsstrøm på over fire milliarder kroner i året. Hadde antallet passeringer doblet seg over natten, ville Fjellinjen håndtert dette med samme antall ansatte

Fjellinjen har vært igjennom en transformasjon de siste årene. I 2019 overtok Fjellinjen ansvaret for drift- og IT-systemer av bomstasjonene av Statens vegvesen.

På samme tid ble også selskapets utstedervirksomhet skilt ut i eget selskap og solgt til Fremtind Service. I utstedervirksomheten lå ansvaret for AutoPASS-avtaler, brikkedistribusjon og fakturering for bompasseringer.

- Fra å være et selskap som primært drev med kundebehandling, er vi blitt en rendyrket teknologidrevet organisasjon. Hos oss ligger også ansvaret for finansiering, låneopptak og økonomisk forvaltning av midler til vei- og kollektivutbyggingen i Stor-Oslo gjennom Oslopakke 3, forklarer Janne Oddaker, administrerende direktør i Fjellinjen.

bilde av janne oddaker, fjellinjens administrerende direktør
Janne Oddaker er Fjellinjens administrerende direktør.

Dagens teknologi overlever ikke 10 år til. Dette må vi rigge oss for. I fremtiden vil man utnytte mulighetene i 5G-nettet og vurdere «tykke klienter». Det vil by på flere utfordringer rundt personvern og informasjonssikkerhet.

Full skalerbar driftsmodell

Det har krevd at selskapet har måtte bygge en organisasjon på egne ressurser med høy kompetanse innen teknologi og finans. Nå er Fjellinjen rigget med en fullt skalerbar driftsmodell og verdikjede, mener selskapets administrerende direktør.

- Man skal lete lenge for å finne et selskap med så få ansatte som har en inntektsstrøm på over fire milliarder kroner i året. Hadde antallet passeringer doblet seg over natten, ville Fjellinjen håndtert dette med samme antall ansatte. Jeg kommer ikke på noe annet selskap som er så skalerbare som oss.

Heldigital verdikjede

Heldigitalisering av verdikjeden i alt Fjellinjen foretar seg, har vært nøkkelen for selskapets transformasjon siden 2019. Fjellinjen er avhengig av teknologi for å sikre at oppgavene blir korrekt og effektivt utført.

Eksempler på teknologi Fjellinjen baserer seg på er alt i fra passeringsregistrering, bildebehandling og signalprosessering for å sikre korrekt registrering og prissetting.

- Fjellinjen sitter på mye sensitiv informasjon. Derfor er Informasjonssikkerhet og personvern innebygget i alle systemene våre. Vi må sikre at opplysninger ikke kommer på avveie hos uvedkommende. Vi må også sikre oss mot intrikat økonomisk svindel og cyberangrep. Dette er kontinuerlig arbeid.

Venter teknologisk kvantesprang

De neste årene står bompengebransjen foran et teknologisk kvantesprang. Dagens bompengeteknologi med fysiske AutoPASS-brikker nærmer seg 20 år. Fjellinjens administrerende direktør venter et teknologisk kvantesprang de neste årene.

- Dagens teknologi overlever ikke 10 år til. Dette må vi rigge oss for. I fremtiden vil man utnytte mulighetene i 5G-nettet og vurdere «tykke klienter». Det vil by på flere utfordringer rundt personvern og informasjonssikkerhet.

Hos myndighetene pågår det også et utredningsarbeid om veibruksavgift i Norge. Også her tror Janne Oddaker at bompengeselskapene vil spille en viktig rolle i form av en kombinasjon av veiprising og bomstasjoner.

- Årene som kommer vil bli svært spennende, og jeg har som ambisjon at Fjellinjen skal være helt i front når det kommer til ny teknologi innen transportsektoren, avslutter Janne Oddaker.

Fakta om Fjellinjen

  • Cirka 30 ansatte
  • Høy kompetanse på medarbeidere innen teknologi og finans
  • Heldigitalisert verdikjede
  • Skalerbar driftsmodell og verdikjede
  • Informasjonssikkerhet og personvern er innebygget i alle systemer