Slik job­ber Fjellin­jen med anskaf­fel­ser og kon­trak­ter

Anskaffelser, kontrakter og god leverandøroppfølging er kritisk for at Fjellinjen skal lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

bilde av kvinne og mann
I Fjellinjen er over halvparten av de ansatte prosesseiere. De er dermed ansvarlige for egne anskaffelser, kontrakter og leverandøroppfølging.

Årlig gjennomfører Fjellinjen et sted mellom 15 og 20 anskaffelser som varierer fra noen hundre tusen til flere millioner kroner.

- Det er et økende behov for kompetanse innen IT-anskaffelser og IT-kontrakter. Vi er opptatt av at mange i selskapet skal ha basiskunnskaper innen anskaffelser og kontrakter. Dette er kompetanse vi prioriterer både i nyansettelser og videreutvikling av ansatte, forteller Katrine Furulund, juridisk direktør.

Avhengig av leverandører

Med underkant av 30 ansatte er mye av det operasjonelle i Fjellinjen helt eller delvis satt bort til eksterne leverandører. Derfor er det helt avgjørende at det er tett oppfølging av leverandører til både eksisterende kontrakter og nye anskaffelser for at Fjellinjen skal lykkes.

- Fjellinjens suksess er i stor grad avhengig av at leverandørene lykkes. Derfor er vår jobb å spille dem gode, påpeker Fjellinjens juridiske direktør.

Følger opp egne prosesser

I Fjellinjen er over halvparten av de ansatte prosesseiere. De er dermed ansvarlige for egne anskaffelser, kontrakter og leverandøroppfølging.

- Veldig ofte er det derfor prosesseieren selv som oppdager et behov og selv setter i gang en anskaffelsesprosess. Man får derfor tidlig et stort og bredt ansvarsområde med store påvirkningsmuligheter som ansatt i Fjellinjen. Det er både spennende, utfordrende og lærerikt, sier Petra Rosenquist, Fjellinjens kontraktsansvarlig.

- Det er kort vei fra idé til gjennomføring. I selskapet er man «hands on» i kontrakts- og leverandøroppfølgingen. Du må hele tiden være på ballen og følge leverandørene tett. Gjør du ikke det, er det en stor fare for at du ikke får det du betaler for, fortsetter kontraktsansvarlig i Fjellinjen.

Kvalitetssikring står derfor høyt på agendaen. Som offentlig eid selskap må Fjellinjen følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Derfor er det lagt mye krefter i systematisering og profesjonalisering av selskapets prosesser.

- Det viktigste for oss er at vi skal ha produktet som er riktig for oss, til best mulig pris, forklarer Terje Lunde Kværhellen, som er ansvarlig for anskaffelser i Fjellinjen.

Fokus på samfunnsansvar

Oppfølging av samfunnsansvar i leverandørkjeden er viktig for selskapet. For Fjellinjen omfatter dette miljøaspektet, menneskerettigheter og riktige lønns- og arbeidsvilkår.

- Samfunnsansvar er viktig fordi Fjellinjen forvalter fellesskapets midler og det er avgjørende for tillitten til oss og bompengesystemet at vi har ting på stell, avslutter Katrine Furulund, Fjellinjens juridiske direktør.

Anskaffelser Fjellinjen skal jobbe med de neste årene:

  • Utstyr på bomstasjonene. Dette er kritisk infrastruktur for Fjellinjen.
  • Bildegjenkjenningsteknologi
  • Inkassotjenester