Hopp til hovedinnholdet

Slik sik­rer vi kva­li­te­ten fra regist­re­ring til fak­tu­re­ring

Korrekt registrering av alle bompasseringer er grunnlaget for selskapets inntekter og samfunnets tillit til Fjellinjen.

tegning av en kvinne som sitter på kundeservice

Fjellinjen har ansvaret for 83 bomstasjoner som i gjennomsnitt registrerer 1,2 millioner passeringer hver eneste dag.
 

Derfor er det lagt mye arbeid i å sikre kvaliteten i jobben som gjøres fra registreringen skjer i våre bomstasjoner til passeringen blir fakturert.

Les også: Dette skjer når du kjører igjennom bomstasjonen

Den registrerte passeringen går inn i et nasjonalt datakjernesystem som driftes av Statens vegvesen. Dette systemet er koblet opp mot det norske kjøretøysregisteret. Fjellinjen får tilbake informasjon fra det nasjonale kjernesystemet som kobler passeringen opp mot eier av kjøretøy

For utenlandske kjøretøy vil den registrerte passeringen gå inn i et skjermet nettverk hvor de enkelte nasjoners kjøretøyregister vil identifisere kjøretøyets eier.

Det er eier av kjøretøyet som blir fakturert for bompasseringen.

AutoPASS-avtale eller fullpriskunde

I Fjellinjen skiller vi mellom AutoPASS-kunder og fullpriskunder. Har den registrerte bilen en gyldig AutoPASS-avtale, vil det nasjonale kjernesystemet finne ut hvilket selskap du har AutoPASS-avtale med, og du vil få fakturaen din fra dem.

Alle passeringer blir registrert som en transaksjon. Dermed går det en melding om registreringen med tid, sted og pris til selskapet du har AutoPASS-avtale med.. I samme melding får selskapet du har AutoPASS-avtale med også beskjed om rabatt på passering og månedstak.

Her er oversikt over alle selskaper som tilbyr AutoPASS-avtaler.

Kjøretøy uten AutoPASS-avtale regnes som en fullpris-passering. Det er bompengeselskapene selv som tar seg av fakturering og innkreving fra fullpriskunder.

Månedstak gjelder ikke for fullpriskunder.