Hopp til hovedinnholdet

Vari­ge end­rin­ger i tra­fikk­bil­det etter COVID-19

12 .februar 2022 ble alle smitteverntiltak opphevet. Trafikken er likevel ikke blitt den samme som den var før korona.

Koronapandemien påvirket samfunnet i betydelig grad. Det gjaldt også for trafikken i Fjellinjens bomstasjoner som hadde en reell trafikknedgang på mellom 8 og 9 prosent i 2020.

- Korona med tilhørende nedstengninger og gjenåpninger, påvirket trafikken i våre bomstasjoner ganske så betydelig. Nå har vi levd en stund etter pandemien og vi kan dermed få et bedre overblikk over hvilke endringer som er varige og ikke, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens trafikkanalytiker.

Smitteverntiltakene ble opphevet 12. februar 2022. Fjellinjens trafikkanalytiker ser på trafikkmønsteret i bomstasjonene at pandemien har ført til varige trafikkendringer.

Markant økning i helgene

- Hvis vi ser på en vanlig uke sent i august, så ser vi tydelig at helgetrafikken utmerker seg med et varig høyere nivå etter korona sammenlignet med før. Sammenligner vi en vanlig uke sent i august 2019 med samme uke i 2022 er økningen i helgetrafikken på 10 prosent.

Fjellinjens trafikkanalytiker vil ikke trekke konklusjoner om hvorfor, men har sine hypoteser:

- Generelt i helgene ser vi en marginalt høyere økning på lørdager enn søndager. Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner ut fra dette, men en hypotese kan være at folk både bruker bil mer til helgehandling og når de skal ut på aktiviteter og turer i helgene, avslutter Stian Strøm Arnesen.

Trafikkutvikling
Grafen viser hvordan trafikken har endret seg fra 2019 til 2022, og gir et bilde av de varige endringene etter COVID-19.