Timesregel 

Du betaler kun én passering i timen i en sone selv om du kjører gjennom flere bomstasjoner i samme sone, og det er den dyreste passeringen i sonen som du betaler for. Det vil si at du kun betaler én passering i timen i Indre ring og Oslo ringen som regnes som samme sone, og én passering i timen på Bygrensen. Det vil si at du kun betaler for to passeringer når du kjører fra for eksempel Lillestrøm til Oslo sentrum, selv om du passerer flere bomstasjoner. 

Månedstak

Med AutoPASS-avtale har du et månedstak der du betaler for maks antall passeringer i ett område i hver kalendermåned. Fra 1.juni 2019 betaler du for maks 60 passeringer på Bygrensen og maks 120 passeringer i området Osloringen og Indre ring. 

Se foreslåtte takster