Hva er timesregel?

Med AutoPASS-avtale betaler du kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen. Du betaler for den dyreste passeringen. Med dagens tekniske løsning kan det ved noen tilfeller forekomme at bilisten belastes billigste pris av passeringer innenfor en time. Hvis du kjører fra for eksempel Lillestrøm til Oslo sentrum, betaler du kun for to passeringer, selv om du passerer flere bomstasjoner. 

Hva er månedstak?

Med AutoPASS-avtale har du et månedstak der du betaler for maks antall passeringer i ett område i hver kalendermåned. Fra 1.juni 2019 betaler du for maks 60 passeringer på Bygrensen og maks 120 passeringer i området Osloringen og Indre ring.

Bompasseringer i andre bomanlegg

Med AutoPASS-avtale får du også separat timesregel og månedstak i en rekke andre bompengeselskap i Norge. Bomringen i Bergen, Nord-Jæren og Miljøpakken i Trondheim. Gå inn på hjemmesiden til de ulike bompengeselskapene for å se om de også har timesregel og månedstak. 
 

Timesregel

Har du ikke AutoPASS-avtale?

Bestill AutoPASS-avtale på fremtindservice.no