Dronning Blancas vei
Dronning Blancas vei bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil være plassert i Dronning Blancas vei ved Frognerkilen og Bygdølokket

Apalveien
Apalveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert ved Friggfeltet ved krysset Apalveien ved Slemdalsveien.

Suhms gate 
Suhms gate bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert på oversiden av Friggfeltet i krysset Suhmsgate/Apalveien.

Blindernveien
Blindernveien bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Blindernveien ved Ring 2 og Marienlyst.

Sognsveien
Sognsveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert 300 meter fra Ring 2 (Kirkeveien) retning Ullevål.

Tåsenveien
Tåsenveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert rett ved utgangen fra Ullevål Sykehus, som er i Thulstrups Gate.

Kierschows gate 
Kierschows gate bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Kierschows gate ved inngangen til kirkegården.

Uelandsgate 
Uelandsgate bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Uelandsgate rett ved Ring 2.

Adkomst Myhrens verksted
Adkomst Myhrens verksted bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i en privat vei og ligger ved Ring 2 og nedre Torshov.

Sandakerveien
Sandakerveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Sandakerveien rett ovenfor Ring 2 ved nedre Torshov.

Vogts gate 
Vogts gate bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert ca 15 meter ovenfor Ring 2 ved nedre Torshov.

Ole Bulls gate 
Ole Bulls gate bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Ole Bulls gate rett ved Ring 2. 

Fagerheimsgata sør 
Fagerheim sør bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Fagerheimgata mellom Ring 2 og Askergata

Fagerheimsgate nord
Fagerheim nord bomstasjon er en del av Indre ring, men er kun betaling retning Oslo sentrum. Bomstasjonen vil bli plasser i Fagerheimgata mellom Askergata og Tverrbakken.

Ring 3 Sinsenkrysset
Bomstasjonene ved Sinsenkrysset er en del av Indre ring og skal ha betaling begge veier. Ved krysset vil det ligge tre bomstasjoner, Ring 3 Sinsenkrysset, Ring 3 påkjøring fra Hans Nielsens Hauges gate mot Sinsenkrysset østgående og Avkjøring fra Sinsenkrysset vestgående til Kjelsåsveien.

Kildeveien
Kildeveien bomstasjon er en del av Indre ring og skal ha betaling begge veier. Bomstasjonen ligger nedenfor Grefsenkollen ved Lofthus. Den vil bli plassert ved bussholdeplassen ved Lofthus bussholdeplass som ligger mellom Kildeveien og Frennings vei.

Jørgen Løvlandsgate
Jørgen Løvlandsgate bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Jørgen Løvlandsgate 250 meter unna Ring 2 ved Carl Berner plass.

RV4 Carl Berner
Trondheimsveien Carl Berner bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Den vil bli plassert i Trondheimsveien nord for Carl Berner plass.

Halseveien
Hasleveien bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Bomstasjonen skal bli plassert i Hasleveien der den møter Trondheimsveien.

Grenseveien
Grenseveien bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Grenseveien ved inngangen til Carl Berner plass T-banestasjon like før Carl Berner plass.

Økernveien
Økernveien bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Økernveien ved Tøyenparken ved krysset Økernveien/Ensjøveien.

Ensjøveien
Ensjøveien bomstasjon er en del av Indre ring og det er betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Ensjøveien ved Kampen park mellom Bøgata og Sigurd Hoels vei.

St.Halvardsgate 
St. Halvardsgate bomstasjon er en del av Indre ring og skal ha betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i St. Halvardsgate ved bussbommen i St. Halvardsgate på Galgeberg.

Kværnerveien 
Kværnerveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert på Kværnerveien som er en del av Ring 2.

Dyvikes vei
Dyvekes vei bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert i Konows gate like før den går over til å hete Dyvekes vei på oversiden av Ekebergtunnelen.

Konows gate 
Konows gate bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier.
Bomstasjonen vil bli plassert i bunnen av Konows gate like før rundkjøringen der den møter Mosseveien, Kongsveien og Oslo gate.

E6 Lodalen
E6 Lodalen er en bomstasjon som vil være en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil bli plassert på E6 mellom Vålerengatunellen og Operatunellen.

Ekerbergtunnelen 
Ved Ekebergtunnelen vil det være to bomstasjoner. Begge bomstasjonene er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen Ekebergtunnelen nord rampe er plassert på pårampen til E6 nordgående etter Ekebergtunnelen. Bomstasjonen Pårampe Ekebergtunnelen sydgående er plassert på pårampe til E6 sydover rett før du kjører inn Ekebergtunnelen.

E6 Svartdalstunnelen
E6 Svartedalstunnelen bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil ligge på E6 like før Svartedalstunnelen hvis du kjører retning Oslo sentrum.

Østensjøveien
Østensjøveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil ligge på Østensjøveien ved Helsfyr t-bane stasjon og Østre Gravlund.

Ring 3 Teisen
Ring 3 Teisen bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil ligge på Ring 3 ved Intility Arena.

Teisenveien
Teisenveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil ligge på av- og påkjørselen til Ring 3.

Avkjøring fra E6 til Strømsveien
Avkjøring fra E6 til Strømsveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil være plassert på avkjøringen fra E6 med til Strømsveien ved Ulven.

Smalvollveien
Smalvollveien bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil være plassert på Smalvollveien over E6 ved Alnabru.

Ytre Ringvei
Ytre Ringvei bomstasjon er en del av Indre ring og det blir betaling begge veier. Bomstasjonen vil være plassert på Ytre Ringvei ved Alnasenteret