Med det nye systemet blir det lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur. Dette innebærer at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger og at flere derfor blir med på å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3.

Endringene som planlegges innført fra 1. juni er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3. Den er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune, og godkjent av Stortinget. Trinn 1 var innføring av tids- og miljødifferensierte bompengetakster i oktober 2017.

Fra 1.juni vil det lønne seg enda mer å ha AutoPASS-avtale.

Bestill AutoPASS-avtale i dag

Lurer du på på hva det vil koste for deg og din reise?

Hvordan endringene påvirker deg, avhenger av hvor du bor og hvor du kjører mest. Kjører du fra Bærum, Follo, Romerike eller Grefsen, kan du her sjekke tre ulike eksempler på vanlige kjøreturer. Du kan også sammenligne prisene med dagens pris, og prisen fra 1.juni.

Sjekk hvordan det blir der du bor 

Du kan også sjekke din reise i bompengekalkulatoren vår.

Sjekk hva det vil koste med vår
bompengekalkulator

Bompengeinnkreving fra 83 stasjoner fordelt på tre bomringer

Oversikt over bomstasjonene 

Fakta om takster fra 1. juni 2019

 • Lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur
 • Det blir rushtidsavgift og miljødifferensierte takster i alle tre bomringer
 • Elbiler begynner å betale i bomringen
 • Felles timesregel og månedstak på 120 passeringer for Indre ring og Osloringen for de med AutoPASS-avtale
 • Bomstasjonene på Bygrensen omfattes av separat timesregel og månedstak på 60 passeringer
 • Rabatten med AutoPASS-avtale økes fra 10 til 20 %
 • Rabatten med AutoPASS-avtale for tunge kjøretøy faller bort, men timesregel og månedstak vil fortsatt gjelde

Se priser for bompasseringene

Fordeler med AutoPASS-avtale fra 1.juni

 • Rabatten økes fra 10 til 20 % for kjøretøy under 3.500 kg
 • Timesregel; du betaler kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen
 • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
 • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer 

Bestill AutoPASS-avtale i dag