Du kan ikke forlenge eller fornye et fritak. Når fritaket utløper eller opphører, må du søke om et nytt fritak via vårt søknadsskjema.