Jeg har fått faktura fra Fjellinjen: 
Det er en forutsetning at du har en aktiv autopass avtale på passeringstidspunktet for å få fritak. Fjellinjen fakturerer kun fullprispasseringer, det vil si passeringer uten AutoPASS-avtale. Dersom du mener du har fritak, og likevel har fått faktura fra Fjellinjen, har AutoPASS-avtalen din derfor ikke vært aktiv. Dette kan skyldes at AutoPASS-avtalen har blitt sperret på grunn av inkassosak. Ta kontakt med selskapet du har AutoPASS-avtale med for spørsmål rundt AutoPASS- avtalen og brikken din. 

Jeg har fått faktura fra selskapet jeg har AutoPASS-avtale med:
HC-fritaket gjelder ikke alle bomstasjoner i Norge. Selv om du har HC-fritak vil du derfor få faktura for passeringene i bomstasjoner der fritaket ikke gjelder. HC-fritak gjelder kun i bomringer rundt byområder, se fullstendig oversikt på autopass.no

Spørsmål rundt faktura fra selskapet du har AutoPASS-avtale med må rettes til dette selskapet. Kontaktinfo til selskapene er her