Søknader for fritak må sendes til et av bompengeselskapene i Norge. For oversikt over de regionale bompengeselskapene

For å søke om fritak hos Fjellinjen, må søknader sendes inn via skjema på vår nettside

Dersom du ikke har mulighet til å søke via skjema, kan søknaden sendes per post til: Fjellinjen AS, PB 459 Sentrum, 0105 Oslo. 

Husk å fylle ut alle felter og legge ved all nødvendig dokumentasjon. Søknaden din blir ikke behandlet før søknaden er komplett med all informasjon og dokumentasjon som kreves. Innvilget fritak gjelder fra det tidspunktet vi har registrert din søknad. Vi har dessverre ingen mulighet for å innvilge fritak med tilbakevirkende kraft.