For å få fritak må HC-kortet ha en varighet på minst 2 år. Dersom HC-kortet løper ut tidligere enn 2 år fra søknadstidspunktet, må du vedlegge vedtaksbrevet fra kommunen i tillegg til HC-kortet slik at vi kan se at varigheten er på minst 2 år.