Taks­ter

Oversikten viser priser i våre bomstasjoner i og rundt Oslo. Prisene gjelder fra 1. mars 2023.

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Bensin/ladbar hybrid
29 kr
Diesel
33 kr
Elbil
14 kr
Hydrogen
14 kr
I rushtiden
Bensin/ladbar hybrid
35 kr
Diesel
38 kr
Elbil
17 kr
Hydrogen
17 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Bensin/Ladbar hybrid
23,20 kr
Diesel
26,40 kr
Elbil
11,20 kr
Hydrogen
0 kr
I rushtiden
Bensin/Ladbar hybrid
28 kr
Diesel
30,40 kr
Elbil
13,60 kr
Hydrogen
0 kr

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Uten AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
Med AutoPASS
Utenom rush
Euro 5 og eldre
91 kr
Euro 6
51 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr
I rushtiden
Euro 5 og eldre
108 kr
Euro 6
68 kr
Nullutslipp
0 kr
Gass
0 kr

Med AutoPASS-avtale får kjøretøy i Takstgruppe 1. 20 prosent rabatt på alle passeringer og fordeler som månedstak og timesregel. Kjøretøy i Takstgruppe 2. får ikke 20 prosent rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtalen vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

Det er lik pris i alle Fjellinjens bomstasjoner. Det er kun innkreving i bomstasjoner i retning inn mot Oslo, og i Oslo.

  • Indre ring og Osloringen har toveis betaling. Bygrensen har enveis betaling (inn til Oslo).
  • Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.
  • Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.
  • Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.
  • Det er etter regelverket et krav om søknad og gyldig AutoPASS-avtale for at elvarebiler skal få fritak fra bompenger. Per i dag trenger du ikke å søke om dette fritaket, men vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg. Les mer om dette her.
  • Fra 15. mai 2023 er det et krav for å få fritak at hydrogenbiler har en gyldig AutoPASS-avtale. Les mer her.

Alle forsøk på å unndra seg passeringsavgift, ved for eksempel forfalskede skilter eller lignende, vil bli politianmeldt.