I forbindelse med innføringen av tids- og miljødifferensierte priser i Oslo fra 1. oktober vil mange oppleve at regningen fra Fjellinjen blir større. Hvis det avtalte trekket av fakturaen fra Fjellinjen ikke gjennomføres på grunn av for lavt maksimumsbeløp i nettbanken, vil du motta en purring fra oss på papir. Fjellinjen har et gebyr på alle våre papirfakturaer på 25,-.

For å unngå at trekket i nettbanken stoppes, og at vi sender deg purring på papir, anbefaler vi deg å sjekke at ditt maksimumsbeløp på avtalen med Fjellinjen er stort nok allerede nå.

Bompengekalkulator

Beregn dine bompengekostnader basert på strekning, tidspunkt, miljø- og drivstoffklasse og om du har bombrikke eller ikke.

Gå til bompengekalkulator