Hopp til hovedinnholdet
10.06.2024

Tra­fikk­ned­gang i mai

Fjellinjens bomstasjon på Tøyen

I mai var det 2,3 prosent færre biler på veiene enn i fjor.

I mai registrerte Fjellinjen 33,6 millioner passeringer i bomstasjonene i og rundt Oslo. Det er en nedgang på 2,3 prosent mot samme periode i fjor, justert for 1. mai, 17. mai, 2. pinsedag og Kristi Himmelfartsdag.

Fra og med 6. mai fikk ikke elbiler lenger lov å kjøre i kollektivfeltet. Dette har gjort utslag på trafikkbildet. På grunn av mange røde dager og at det ofte tar tid før endringene i trafikkbildet tilpasser seg, er det fortsatt tidlig å fastslå langtidseffekten av at elbiler ikke kan kjøre i kollektivfeltet. 

- Fjellinjen har sammenlignet mandag 29. april mot mandag 13. mai. Totaltrafikken var tilnærmet lik for døgnet, men rushtrafikken ble påvirket. Bilistene kjørte heller senere på kvelden for å unngå ettermiddagsrushet. Siden dette bare er to øyeblikksbilder, kan vi ikke ennå fastslå effekten. Vi venter derfor til vi har et større tallgrunnlag før vi går dypere inn i tallmaterialet, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4,5 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling Liten bil i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2024
28,1 %
Endring 2023
- 2,5
Bensin
2024
24,9 %
Endring 2023
- 1,5
Elbil
2024
38,2 %
Endring 2023
+ 3,2
Elvarebil
2024
2,7 %
Endring 2023
+ 0,5
Total
2024
94,0 %
Endring 2023
- 0,3
Kjøretøysfordeling Stor bil i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro V
2024
0,3 %
Endring 2023
- 0,1
Euro VI
2024
4,3 %
Endring 2023
- 0,3
Nullutslipp
2024
1,2 %
Endring 2023
+ 0,8
Gass
2024
0,2 %
Endring 2023
- 0,1
Totalt
2024
6,0 %
Endring 2023
+ 0,3