Trafikken i Stor-Oslo fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Volumet av alle typer kjøretøy har økt sammenlignet med både før og under pandemien, viser ferske analyser fra Fjellinjen.

- Vi ser en generell økning i trafikken sammenlignet med juni i fjor. Trafikkmønsteret sammenfaller med bildet vi har sett de siste månedene. Det er høyt volum av alle kategorier kjøretøy i våre bomstasjoner, både i ukedagene og i helgene. Utenlandstrafikken er som ventet vesentlig høyere enn i fjor, sier administrerende direktør i Fjellinjen, Janne Oddaker.

Kjøretøyfordeling

I juni måned ble det totalt registrert 35,4 millioner passeringer i Fjellinjens tre bomringer.

Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste tolv måneder i prosentpoeng.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Juni 2022

Kjøretøyfordeling bomstasjoner

Kjøretøyfordeling for Fjellinjens bomstasjoner juni 2022

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.