LES  PRESSEMELDINGEN I FJELLINJENS PRESSEROM

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i juni viser 33,9 millioner registrerte passeringer.

I juni er trafikken tilbake på normalt nivå som før pandemien i våre bomstasjoner og det samme så vi i juni 2020. Når koronatiltakene letter kommer trafikken tilbake, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Folk har endret kjøremønster

Selv om trafikknivået er tilbake på nivået før pandemien, ser vi at trafikkmønstrene fortsatt er noe annerledes enn tidligere.

Det er mindre trykk i rushtiden enn før pandemien, mens det er mer trafikk jevnt fordelt over døgnet. Spesielt ser vi at trafikken om morgenen er fordelt over flere timer enn tidligere, sier Strøm Arnesen.

Kjøretøyfordeling

Fordeling på drivstoffgruppene er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Etter overgang til ny systemløsning for bompengeinnkreving 1. mai, kan vi nå vise flere kjøretøykategorier. Elvarebiler og nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» er nå skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Kjøretøyfordeling i Fjellinjens bomstasjoner i juni 2021

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.