Totalt antall passeringer har stabilisert seg på et lavere nivå etter innføringen av tids- og miljødifferensierte takster og trenden med en vesentlig større andel elbiler og lavere andel fossilbiler fortsetter, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Flere elbiler, færre fossilbiler
Samtidig som trafikkmengden totalt sett er stabil er det store endringer i andelen elbiler og fossilbiler. I oktober har det vært en økning på 477 000 elbilpasseringer sammenliknet med oktober i fjor. Dette ga en elbilandel på 18,9 prosent mot 14,2 prosent i oktober 2017. For lette fossilbiler er nedgangen på 393 000 passeringer for samme periode.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Tabellen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra mai til og med oktober 2018.

Drivstoffordeling i oktober 2018

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i oktober.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.