Totalt antall registrerte passeringer i alle bomringene var 28,5 millioner i juli 2020, mens det var 28,3 millioner registrerte bompasseringer i juli 2019. På grunn av innføring av nye bomstasjoner i Osloregionen sommeren 2019, var trolig registrert trafikk i juli 2019 noe lavere enn faktisk trafikk.

Endringen i antall passeringer sammenlignet med i fjor kan skyldes at koronapandemien har gitt noe redusert biltrafikk, men det kan være oppveiet av at det er flere som ferierer hjemme i Norge i år og at disse har benyttet bil når de reiser på ferie ut av Oslo eller besøker Oslo når de er på ferie, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i juli 2020. Elbilandelen er lavere enn i juni, noe som er en normal effekt i juli der mye av trafikken er ferietrafikk. Sammenlignet med juli i fjor er elbilandelen totalt i våre anlegg økt fra 17,1% til 20,4%.

Kjøretøyfordeling

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale og er kun knyttet til trafikken gjennom Fjellinjens bomstasjoner.