Oslo og Viken har satt seg ambisiøse mål om å redusere klimautslipp og øke luftkvaliteten. Innføringen av tids- og miljødifferensierte takster skal bidra til å nå disse målene gjennom trafikkstyring og finansiering av prosjekter som underbygger målsettingene.

På denne siden finner du linker til all relevant informasjon rundt endringene som skjer fra 1. oktober.


Priser

Her finner du alle prisene som gjelder fra 1.oktober.

Se prisoversikt


Bompengekalkulator

Foreløpig ligger det kun dagens priser i bompengekalkulatoren, men fra 1.oktober vil du finne en helt ny løsning hvor du kan beregne reisen din med de nye takstene og reglene som gjelder. Da vil du kunne beregne dine egne kostnader basert på strekning, tidspunkt på døgnet, hvilken miljø- eller drivstoffklasse du tilhører og om du har avtale eller ikke. 

Gå til bompengekalkulator


Verdt å vite om tids- og miljødifferensiering

Les mer om spesielle tema du er opptatt av eller lurer på.