Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo var 29,5 millioner i november 2020, en nedgang på 8,6 prosent sammenlignet med samme måned året før.  

Sosial nedstenging førte til mindre trafikk 

Gjennom hele november har det vært mindre trafikk enn i fjor.  

Etter at Oslo innførte sosial nedstenging 9. november, ble trafikken redusert til et nivå ca. 10 prosent lavere enn samme periode i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.  

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i november 2020. 

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.