Hopp til hovedinnholdet
20.12.2023

Det­te gikk bom­pen­ge­ne til i 2023

fjellinjen love actaully kampanje
I desember har Fjellinjen kjørt en kampanje på alle T-banestasjoner i Oslo og Akershus for å synliggjøre hva bompengene har gått til. Nederst i artikkelen kan du se den i sin helhet.

Bompengene Fjellinjen tar inn, går tilbake til samfunnet. I år har over 3,5 milliarder kroner finansiert kollektivtrafikken, nye gang- og sykkelveier og flere andre prosjekter.

Fjellinjens hovedoppgave er å finansiere prosjekter i Oslopakke 3, som er den overordnede planen for å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Stor-Oslo.

Gjennom prosjektene i Oslopakke 3 bidrar bompengene til en bærekraftig utvikling av regionen og gir innbyggerne i Oslo og Viken økt livskvalitet gjennom bedre fremkommelighet og bedre byrom.

Totalt har 3 590 800 000 kroner gått til Oslopakke 3 i 2023. Her er de største prosjektene som er finansiert med bompenger:

Nye t-baner og trikker: 1,25 mrd.

I 2024 skal Sporveien ha fått på plass 87 nye trikker i Oslo. Halvparten av disse, er finansiert med bompenger. I 2023 gikk 1,25 milliarder kroner fra bilistene til Sporveien. Dette finansierte nye trikker og t-banevognsett.

De nye trikkene er lavgulvtrikker, som gjør det lettere for alle å komme av og på. Trikkene får økt kapasitet, som gir plass til flere passasjerer og øker komforten for de reisende. De nye trikkene er langt mer energieffektive og støyer også mindre enn hva de gamle trikkene gjorde. Det er svært positivt for både passasjerer og beboere langs trikkelinjene.

Drift av kollektivtrafikken: 908 mill.

Ruter drifter kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og har blitt tilført 908 millioner kroner til drift fra bilistene. Bompenger er en viktig finansieringskilde for Ruter, fordi mer enn 25 prosent av bompengene gikk til å drifte Ruter i 2023. Totalt utgjør bompenger i underkant av 10 prosent av Ruters totale budsjett.

Fornebubanen: 514 mill.

Fornebubanen er et av samferdselsprosjektene som i stor grad finansieres av bompenger. I år har 514 millioner gått til finansiering av Fornebubanen, som har en kostnadsramme på 25 milliarder kroner. 9,5 milliarder av disse finansieres med bompenger av bilister som kjører igjennom Fjellinjens bomstasjoner.

Byggeprosessen er i gang og er planlagt ferdig i 2029. Da vil reisetiden fra Majorstuen til Fornebu være på tolv minutter. Den nye T-banelinjen vil kunne frakte mer enn 8000 passasjerer i timen.

Nytt signalsystem for T-banen: 389 mil.

Nytt signalsystem blir også finansiert med bompenger. Det har en total kostandsramme på 5,4 milliarder kroner, og 2,2 milliarder av disse er det bilistene som finansierer. I 2023 har 389 millioner kroner gått til dette prosjektet.

Det er stort behov for å skifte ut dagens anlegg med en topp moderne løsning. Det nye signalsystemet baseres på en kommunikasjonsteknologi kalt Communication Based Train Control (CBTC). Dette vil gjøre det mulig å kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene, slik at trafikken flyter jevnere, plass for flere vognsett i timen og mer punktlige avganger.

Nye gang- og sykkelveier: 227 mill.

Totalt er det blitt bygget nye gang -og sykkelveier for 227 millioner kroner i Oslo og Akershus. Dette fordeler seg på 175 millioner kroner i Oslo, og 52 millioner kroner i Akershus.

Nye Majorstuen stasjon: 95 mill.

Fornebubanen krever at Majorstuen stasjon må bygges om. Majorstuen stasjon må kunne håndtere 36 tog i timen i hver retning – opp fra 28. Det krever større plattformarealer, flere adkomster og ny gangbro. Totalt har 95 millioner bompengekroner gått til prosjektet i 2023.

Fjellinjen actually
I desember har Fjellinjen kjørt denne informasjonskampanjen på alle T-banestasjoner i Oslo og Akershus for å synliggjøre hva bompengene er blitt brukt til. Siden kampanjen ble laget på en rekvireringsprognose, er det noen endringer i summene som har gått til de ulike prosjektene.