Hopp til hovedinnholdet
08.03.2024

31 pro­sent av uten­lands­tra­fik­ken i febru­ar var dans­ker

biler som kjører på motorvei i mørket på vinteren
Foto:Melissa Hegge

Massiv økning av dansker på veiene i Stor-Oslo, sammenlignet med i fjor.

Danske kjøretøy stod i februar for 31 prosent av registrerte passeringer fra utenlandske kjøretøy som har betalt fullpris i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en formidabel økning sammenlignet med februar i fjor. Da stod danskene for 19 prosent av den totale andelen.

- Det er deilig å være dansk på vinterferie i Norge når du får over 150 norske kroner for en dansk hundrelapp, sier Arne-Petter Lorentzen, kommunikasjonssjef i Fjellinjen.

Totalt sett økte antall registrerte utenlandspasseringer uten avtale med 15 prosent i forhold til i fjor.

I februar registrerte Fjellinjen 29,7 millioner passeringer i bomstasjonene i og rundt Oslo. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med i fjor, justert for vinterferie og skuddårsdag.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

Kjøretøysfordeling Liten bil i Fjellinjens bomstasjoner
Drivstoff
Diesel
2024
28,8 %
Endring 2023
- 3,2
Bensin
2024
24,1 %
Endring 2023
- 2,2
Elbil
2024
37,9 %
Endring 2023
+ 6,1
Elvarebil
2024
2,9 %
Endring 2023
+ 0,8
Totalt
2024
93,6 %
Endring 2023
+ 1,5
Kjøretøysfordeling Stor bil i Fjellinjens bomstasjoner
Klasse
Euro V
2024
0,3 %
Endring 2023
- 0,5
Euro VI
2024
4,6 %
Endring 2023
- 1,8
Nullutslipp
2024
1,2 %
Endring 2023
+ 0,6
Gass
2024
0,2 %
Endring 2023
+ 0,2
Totalt
2024
6,4 %
Endring 2023
- 1.5