Trafikkdataene fra 2019 understøtter det generelle inntrykket av at stadig flere Osloborgere tyr til elbil. Fra 2012 til 2019 har andelen elbiler økt fra 0,7 prosent til drøye 21 prosent av biltrafikken i hovedstaden, fra 0,8 millioner passeringer i 2012 til 56,4 millioner i 2019.

Elbilandelen har fortsatt å øke gjennom 2019, som i foregående år. I 2018 var antallet elbil-passeringer 19,1 millioner. Det tilsvarer en andel på 17,6 prosent av det totale antallet passeringer. I 2019 var andelen 21,1 prosent. Gitt samme antall totale passeringer i 2019 som i 2018, tilsvarer det en økning fra 19,1 millioner elbilpasseringer i 2018 til 22,9 millioner i 2019. Det utgjør 3,8 millioner flere elbilpasseringer i 2019 enn året før, sier Stian Strøm Arnesen, business controller og trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Færre biler, men flere passeringer

I bompengeordningens begynnelse ble pengene krevd inn manuelt gjennom bomstasjoner i og rundt bykjernen i Oslo og tidligere Akershus. Det gjorde det vanskelig å registrere trafikkdata. Den moderne digitaliseringen og helautomatiseringen av bomstasjonene har gjort det enklere å registrere bilpasseringer og danne seg inntrykk av trafikkutviklingen.

Trafikkbildet var stabilt fra 2010 til 2016. Da ble det registrert jevnt mellom 112 til 114 millioner bil-passeringer i året. Etter at bompengereformens 1. trinn ble igangsatt i 2017 og Fjellinjens takster i gjennomsnitt økte med 35 prosent, gikk biltrafikken ned.

Vi hadde ingen konkret formening om hva effekten av takstøkningen ville bli, annet enn at vi regnet med at volumet ville gå noe ned. Vi merket en tydelig endring i trafikkbildet fra den ene til den andre dagen. Antall årlige bilpasseringer gikk ned med hele 5 millioner, til 108 millioner passeringer totalt, sier Arnesen.

I 2019 spratt likevel antall registrerte bilpasseringer opp, selv om den reelle trafikken gikk ned. Hovedgrunnen var opprettelsen av 54 nye bomstasjoner 1. juni 2019.

Tallene fra 2019 sammenlignet med 2018 ser voldsomme ut. Men det er ikke mer trafikk selv om antall passeringer har gått opp, presiserer Arnesen.

Bomstasjonene i Indre ring og Osloringen registrerte fra og med 2019 to veier, både inn og ut. Det ga en voldsom økning i antall passeringer, fra 108,5 millioner i 2018 til 267,6 millioner i 2019.