April 2020 var den andre måneden med nedstenging på grunn av koronapandemien og dette førte til at trafikken ble redusert med ca. 20 prosent sammenliknet med april 2019.

Totalt antall registrerte passeringer i de tre bomringene i og rundt Oslo i april viser 28 millioner registrerte passeringer.

- Vi ser en økning i trafikken sammenliknet med april i fjor, som var andre måned med koronanedstenging. Trafikkmengden er likevel betydelig lavere enn det som var normalen før koranapandemien, sier trafikkanalytiker Stian Strøm Arnesen.

Elbilandelen henter seg inn

Elbilandelen har ligget jevnt rundt 24 prosent de siste månedene, men i april øker den merkbart:

- For første gang er mer enn hver fjerde bompassering i og rundt Oslo, gjort av en elbil. Etter mars i fjor har vi sett en lavere vekst i andelen elbilpasseringer enn før pandemien. I april viser tallene at elbilandelen har hentet seg inn og er oppe på 25,4 prosent. Dette inkluderer elvarebiler, som har kjørt gratis i våre bomstasjoner siden nyttår og utgjør en andel på 1,3 prosent av alle passeringer, sier trafikkanalytiker Stian Strøm Arnesen.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbil er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling for de tre bomringene i april 2021.

Kjøretøyfordeling bomstasjoner

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale