Elbilandelen i april var på rekordhøye 15,9 prosent, noe som er en økning fra 15,1 prosent i mars og i morgenrushet var elbilandelen på 24,2 prosent.

I morgenrushet var hver fjerde bil en elbil. Tendensen er at elbilandelen øker og at dieselandelen går ned og dette er enda tydeligere i morgenrushet enn ellers på døgnet, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Totalt i april var dieselandelen på 45,2 prosent, mens i rushtiden var dieselandelen 43,5 prosent.

Totaltrafikken gikk opp

Fordi påsken var i april i fjor og mars i år var det naturlig mindre trafikk i april for et år siden, men når vi sammenlikner med dagene utenom påsken i april i fjor ser vi en nedgang i antall passeringer på 4,1 prosent. Sammenliknet med hele april i fjor ser vi en økning i totalt antall passeringer på 6,0 prosent.

Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipp (el- og hydrogen) er målt for hele døgnet. Grafen under viser utviklingen for alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum fra april 2017 til og med april 2018.

Drivstoffordeling

Den langsiktige trenden med nedgang i andel diesel- og bensinbiler og økning i andel elbiler fortsetter i april.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale.