Det er fortsatt betaling i bomstasjonen som før, selv om prisskiltet slukkes og fjernes.

Her kan du sjekke prisen for bomstasjonen i Slemdalsveien