Hvor er de nye bomstasjonene?
Her finner du oversikt over hvor de nye bomstasjonene blir plassert

Hva koster det å kjøre gjennom en bomstasjon i og rundt Oslo?
Se alle prisene her: Prisoversikt 

Hvilke bomstasjoner er knyttet til de ulike bomringene?
Her finner du en liste over hvilke bomstasjoner som er i Indre ring.
Her finner du en liste over hvilke bomstasjoner som er i Osloringen.
Her finner du en liste over hvilke bomstasjoner som er på Bygrensen.

Hvor er de ulike bomringene?
Her ser du kart over hvor bomringene Bygrensen, Osloringen og Indre by er.

Betaler jeg både inn og ut av bomstasjonene?
Bomstasjonene som er i Indre ring og Osloringen vil fra 1.juni ha innkreving begge veier. Bomstasjoner knyttet til Bygrensen vil kun ha innkreving inn til Oslo.

Gjelder rushtidsavgiften for alle bomstasjonene?
Ja, rushtidsavgiften gjelder for alle bomstasjonene.

Jeg har ikke AutoPASS-avtale. Hvor bestiller jeg det?
Du bestiller enkelt AutoPASS-avtale her

Jeg har AutoPASS-brikke fra før, trenger jeg en ny?
Nei, så lenge du har en aktiv AutoPASS-brikke vil den fungere helt fint når nye bomstasjoner og takster kommer 1.juni. 

Hvorfor vises ikke prisene på bomstasjonene?
Det er ikke installert informasjonstavler ved de nye bomstasjonene. Dagens prissystem har så mange priskategorier at det ikke ville vært enkelt å se gjeldende pris i forbifarten. Dette har også et trafikksikkerhetsmessig aspekt. Du finner våre priser på fjellinjen.no.

Jeg har elbil, må jeg betale for bompasseringene mine?
Bilister som kjører elbil under 3.500 kg må betale for bompasseringene, men de betaler en lavere takst enn de som kjører bensin og diesel. Her ser du oversikt over prisene. Med AutoPASS-avtale får du blant annet 20 % rabatt på passeringene og får fordelen timesregel og månedstak

Hvor gjelder timesregelen?
Det vil være to soner for timersregel. Den ene sonen er for Indre ring og Osloringen, og den andre sonen er for Bygrensen. Det betyr at du bare betaler for en passering i timen innenfor hver av sonene. Du betaler for den bompasseringen med høyest pris.