Statens vegvesen Region Øst har godkjent en prisjustering av Fjellinjens takster ved bomstasjonene i Oslo og Bærum. Dette er i tråd med veksten i konsumprisindeksen. 

Fra 1. juli 2017 vil prisene være:
Takstgruppe 1Takstgruppe 2
Passeringer i Oslo, uten avtalekr 35,00kr 105,00
Passeringer i Oslo, med avtale (10% rabatt)kr 31,50kr 94,50
Passeringer i Bærum, uten rabattkr 17,50kr 52,50
Passeringer i Bærum, med rabatt (10% rabatt)kr 15,75kr 47,25

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg. Taksgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg. Kjøretøy som er i Kjøretøygruppe M1 og er over 3500 kg betaler taksten som er til takstgruppe 1 hvis de har en AutoPASS-avtale. Du kan her lese om din bil er i kjøretøygruppe M1 og hva du eventuelt på gjøre.

Rabatt

Kunder som har en aktiv AutoPASS-avtale får fortsatt 10% rabatt. I tillegg betaler du for maks 60 passeringer per måned og blir belastes for kun én passering per time. Dette gjelder da separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. 

Fritak

Elbil, buss i rute, utrykningskjøretøy,ambassadebil og de som har gyldig HC-kort vil ennå få fritak på bompasseringene. Her kan du lese mer om fritak.