Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

Det skjer tre endringer i AutoPASS-avtalen:

Avvikling av lyssignaler i bomstasjoner
Lyssignaler ved bomstasjoner skal fjernes i 2019 og fjernes derfor også fra avtalebetingelsene. Før eksisterende lyssignaler slukkes vil vi komme med mer informasjon. Du kan alltid sjekke AutoPASS-avtalen din ved å logge inn på Min Side.

Oppsigelsesadgang for tilleggsavtaler
Bompengeselskapene gis adgang til å si opp tilleggsavtaler som ikke gir kunden noen økonomisk fordel eller er obligatoriske. Årsaken til dette er at AutoPASS-rabatten i stor grad er blitt standardisert gjennom bompengereformen og at mange tilleggsavtaler ikke lenger gir noen fordel for bilistene.  

Nye personvernregler
Personvernbestemmelsene er endret for å ivareta den nye personvernloven som trådte i kraft i juli 2018. Det beskrives hvilke personopplysninger som behandles og til hvilket formål, og det inntas bestemmelser om innsynsrett og utveksling av personopplysninger.


Les de nye avtalebetingelsene (PDF) (182KB)

Sjekk din AutoPASS-avtale på Min side