Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer blant annet:

  • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling på enkelte ferjestrekninger.
  • Rabatt bortfaller (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
  • Kunden får ansvar som avtalepart for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
  • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
  • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side eller kontakt det bompengeselskapet som du har avtale med.

Les de nye avtalebetingelsene(PDF) (135KB)

Logg inn på Min side