Dette innføres 1. oktober 2021:

For elbiler i takstgruppe 1
På Bygrensen og i Osloringen senkes takstene med 3 kr i rushtid og 4 kr utenfor rushtid. I indre ring senkes takstene med 3 kr utenfor rushtid og 1 kr i rushtid.

For Euro 6-kjøretøy i takstgruppe 2
Takstene senkes med 5 kr i alle ringer både i og utenfor rushtiden.


Det er lokalpolitisk enighet om de nye takstene i Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Endringen er i tråd med tilleggsavtalen til byvekstavtalen for Osloområdet og takstendringen er godkjent av Vegdirektoratet.

Rabatter
Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale får 20 % rabatt på alle passeringer og fordeler som månedstak og timesregel, som i dag. Kjøretøy i takstgruppe 2 har ingen rabatt med AutoPASS-avtale, men AutoPASS-avtalen vil fortsatt gi fordelene månedstak og timesregel.

Fra 1. oktober 2021 vil prisene uten AutoPASS-avtale være:

Takstgruppe 1 Bil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg. Personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale regnes som takstgruppe 1.

Indre ring
Toveis betalingBensin/ladbar hybridDieselElbil
Uten om rush18 kr20 kr5 kr
I rushtiden22 kr24 kr9 kr
Osloringen
Toveis betalingBensin/ladbar hybridDieselElbil
Uten om rush22 kr26 kr6 kr
I rushtiden28 kr31 kr11 kr
Bygrensen
Enveis betaling - inn til OsloBensin/ladbar hybridDieselElbil
Uten om rush22 kr26 kr6 kr
I rushtiden28 kr31 kr11 kr

 

Takstgruppe 2 Lastebil

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Indre ring
Toveis betalingEuro V og eldreEuro VINullutslipp
Uten om rush88 kr49 kr0 kr
I rushtiden104 kr66 kr0 kr
Osloringen
Toveis betalingEuro V og eldreEuro VINullutslipp
Uten om rush88 kr49 kr0 kr
I rushtiden104 kr66 kr0 kr
 

 

Bygrensen
Enveis betaling - inn mot OsloEuro V og eldreEuro VINullutslipp
Uten om rush88 kr49 kr0 kr
I rushtiden104 kr66 kr0 kr

 

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Følgende er fritatt avgift i bomringen:

 • Motorsykler
 • Buss i rute*
 • Elektriske varebiler** - kjøretøy registrert som varebil (N1) i Autosys i takstklasse nullutslipp
 • Utrykningskjøretøy**
 • Hydrogenkjøretøy**
 • Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2
 • Kjøretøy eid av diplomater*
 • Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, der kortet har en gyldighetsperiode på minimum to år*

*Fritak gis ved søknad og forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
**Fritak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

Slik søker du om fritak


Fordeler med AutoPASS-avtale

 • 20 % rabatt for kjøretøy under 3.500 kg
 • Med AutoPASS-avtale får du fordelene timesregel og månedstak på dine passeringer
 • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer  

Dagens takster