Totale passeringsinntekter hittil i år utgjør kr 1.705 millioner mot kr 1.756 millioner i tilsvarende periode i 2018.  

I juni 2019 hadde Fjellinjen 32 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på kr 11. Tilsvarende tall fra 2018 var 10 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på kr 32 per passering.  

Av de 32 millioner passeringene er 11,5 millioner omfattet av timesregel og månedstak. Det betyr at disse passeringene er priset til kr 0,-. I juni 2018 utgjorde passeringer omfattet av timesregel og månedstak 0,5 millioner av 10 millioner passeringer.  

Passeringsinntekter fra kunder uten AutoPASS-avtale var 15 % i juni 2018. Tilsvarende tall for juni 2019 er på  12 %. Fjellinjen vil fortsette med kommunikasjonstiltak for at flest mulig tegner AutoPASS-avtale, for å oppnå 20 % rabatt og fordel av timesregel og månedstak.