Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i i og rundt Oslo. Avtalen revideres årlig, og har en økonomisk ramme på 100 mrd. kr. (2016-prisnivå) for perioden 2017-2036.

Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune. I tillegg kommer de statlige jernbaneinvesteringene i regionen. 

Eksempler på store prosjekt som de senere årene er E18 BjørvikaprosjektetE16 Sandvika-Wøyenrv. 22 Lillestrøm-FetsundLørenbanenKolsåsbanen og Follobanen.