Innkreving av bompenger gjør det mulig å bygge bedre kollektivtransport, bedre bilveier, bedre sykkelveier og bedre byrom for innbyggerne.  

I 2021 var det blant annet disse prosjektene som fikk bompenger: 

Fornebubanen 
Fornebubanen er et av samferdselsprosjektene som i stor grad finansieres av bompenger. Byggeprosessen er i gang. Når Fornebubanen står ferdig i 2027 vil reisetiden fra Majorstuen til Fornebu være på bare tolv minutter. Banen vil også kunne frakte mer enn 8000 mennesker i timen. 

Nytt signalsystem for T-bane
Et av prosjektene som får gleden av bompenger i år er nytt signalsystem for T-banen. Det er stort behov for å skifte ut dagens anlegg med en topp moderne løsning. Det nye signalsystemet baseres på en kommunikasjonsteknologi kalt Communication Based Train Control (CBTC). Dette vil gjøre det mulig å kjøre med kortere avstand mellom T-banetogene, slik at trafikken flyter jevnere og avgangene blir mer punktlige.   

T-banen får rett og slett en renessanse i form av økt konkurransekraft, større kapasitet, bedre pålitelighet og høyere punktlighet. Det nye signalsystemet forventes å være ferdig implementert i løpet av 2027.

Majorstua stasjon (planlegging) 
Et av de store kollektivprosjektene som delvis skal finansieres av bompenger er nye Majorstua stasjon. Dette massive prosjektet som nå er under planlegging, vil gi bedre utnyttelse av kollektivsystemet i hele Oslo og gjøre det enklere for innbyggerne å reise kollektivt. Ettersom den nye stasjonen etter planen skal ligge under bakken vil prosjektet også frigjøre areal til spennende byutvikling i ett av byens mest pulserende områder.

T-bane; oppgradering Etterstad-Hellerud (Østensjøbanen) 
Ett av mange spennende prosjekter som blir finansiert av bompenger er oppgraderinger av Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud. Her vil det blant annet komme en ny tunnel som både skal gi kortere reisetid og frigi plass til gang- og sykkelvei. Oppgraderinger av Østensjøbanen vil også tilrettelegge for økt kapasitet. Arbeidet planlegges sluttført i 2022.  

Trikk; oppgradering Majorstuen/Bogstadveien  
Trikk er et viktig satsingsområde for å gjøre Oslo til en miljøvennlig og bærekraftig hovedstad. Ett av trikkeprosjektene som finansieres av bompenger i 2021 er oppgraderinger av infrastrukturen ved Bogstadveien i Majorstua. Arbeidet har pågått en stund og vil etter planen avsluttes i løpet av året. Ved ferdigstillelse får bydelens beboere og besøkende nyte lekre og miljøvennlige trikkefasiliteter fra øverste hylle.

Bompengene du betaler når du kjører gjennom en av våre bomstasjoner er med andre ord med på å finansiere et mer miljøvennlig og bærekraftig Stor-Oslo som vi alle får glede av. Tusen takk for at du bidrar!